زوال پایگاه اجتماعی و مرگ سیاسی مجاهدین در ایران، حاصل؛ رویکرد تروریستی، وطن فروشی ، ملحق شدن به ارتش صدام و فعالیت های جاسوسی به نفع دشمنان مردم ایران زمین است. که تمامی فعالیت های آنان در فضای مجازی را به یک طنزی تلخ تبدیل کرده است.

بعد از رهبر مفقودالاثر مجاهدین که در دروغ گویی نظیر نداشت، مریم رجوی تنها ادامه دهنده راه اوست. که باید از وی بعنوان ملکه دروغ نام برد.  او که در هر مناسبت و یا غیر مناسبت تن بی مقدار خود  را با پوشیدن انواع و اقسام لباس های رنگارنگ می آراید، شعارهایش هم همانند لباس هایش رنگارنگ با محتوایی دروغ است. تا بدین ترتیب برای چند صباحی دیگر، پای اعضای نگونبخت را در این فرقه بند آورد. از رمالی و انداختن تاس برای تعیین سالِ «سرنگونی»! گرفته تا جولان در میان شعله های آتش چهارشنبه سوری در پایان هر سال، از جمله ابزارهای تکراری فریبِ  اعضای نگونبخت گرفتار در اردوگاه این فرقه در آلبانی است.

می گویند کودکی بود که برای فرار از درس و مشق هر روز یک بهانه می آورد. یک روز به بهانه سردرد کلاس درس را ترک می کرد. روز دیگر هم به بهانه گوش درد و الی آخر.

یکی از روزها باز خواست از درس و مشق معلم خلاص شود بلند شد و به معلم گفت من مریضم می خواهم بروم. معلم پرسید کجایت درد می کند؟ کودک کمی به فکر فرو رفت . دید قبلا همه جای بندش را به بهانه اینکه درد می کند قبلا استفاده کرده و از کلاس در رفته، لذا کمی مکث کرد تا اینکه یک دفعه گفت پوستم درد می کند.

دروغ های مریم رجوی هم به همین شکل است. چه سالهایی را که او با دروغ و دادن شعار «امسال سال سرنگونی است» سپری نکرد، و اعضای نگونبخت را سر کار نگذاشت، وقتی دید چند سال پشت سر هم هیچ اتفاقی نیفتاد، از بیرون به درون بازگشت تا با شعار «سرفرازی» یک سال دیگر را سر کند. در سال ۱۴۰۰ اما، دیگر از نای و نفس افتاد تا با بی آبروریی تمام از شعار «سال تعیین کننده ۱۴۰۰» آویزان شود.

حال سوال این است؛ مریم رجوی برای سال ۱۴۰۱ چه شعاری تولید خواهد کرد؟ بنظر می رسد بی دردسرترین راه برای وی حذف  کلمه «تعیین کننده» از شعار سال قبل و تبدیل ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ است. یعنی «سال ۱۴۰۱» همین.

بدین ترتیب وی دیگر هیچ تعهدی در قبال اعضای نگونبخت در اردوگاه این گروه در آلبانی در ارتباط با دروغگویی هایش نخواهد داشت.

البته در این میان هنوز یک سرگرمی دیگر به نام چهارشنبه سوری باقی است که فعلا مریم رجوی می تواند به بندبازی در میان  شعله های آتش آن ادامه دهد.

بیایید شعارهای ملکه دروغ در همین چند سال گذشته تحت عنوان «فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین» به مناسبت چهارشنبه سوری را در کنار هم قرار دهیم تا بفهیم چگونه این روباه پیر سوار بر اسب توهمات اش در میان شعله های آتش  چهارشنبه سوری مردم ایران تبدیل به یک دلقک شده است.

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

«جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد آخوندی فرا می‌رسد.  قیام ایران زمین،  بار دیگر، شعله‌ور می‌شود. پرچمهای برافراشته کاوه‌های آهنگر و آتش‌افروز در هزار اشرف به اهتزار در می‌آید.»!!!

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

«جشن ملی چهارشنبه‌ سوری فرا می‌رسد. آخرین هفته سال را به هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان . . .  تبدیل کنیم . . . با قیام ِآتش در چهارشنبه‌ سوری، به استقبال سال جدید می‌رویم.»!!!

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

«در جنگ سرنوشت . . .  در چهارشنبه‌ سوری در هر کوی و برزن آتش بپا کنیم. ترس و سکون و سکوت را در شعله‌های آتش بسوزانیم.»!!!

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

«در روزهای پایانی سال۱۳۹۹ و در استقبال از سال تعیین‌کنندهٔ ۱۴۰۰، . . .  در هر کوی و برزن آتش بپا کنیم و جرقه‌ها و گدازه‌های آتشفشان سرنگونی را بر سر و روی جنایتکاران و قاتلان فرزندان رشید مردم ایران بباریم.»!!!

روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ هم ملکه دروغ همان اراجیف سالهای گذشته را تحت عنوان «فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین» در تاریخ دهم اسفند ماه تکرار کرد و نوشت:

«در آخرین چهارشنبه ‌سوری قرن چهاردهم، . . . چهارشنبه‌ سوری را به یک کارزار ملی علیه دشمن اشغالگر و ضدبشری تبدیل کنیم . . . و راه قیام و سرنگونی را در سال جدید هموار کرد.»!!!

اما ناگفته نماند علیرغم تکرار محتوا و صرفا جابجایی برخی از کلمات باید گفت یک تفاوت در فراخوان های ستاد اجتماعی مجاهدین به مناسبت روز چهارشنبه سوری در هر سال به نسبت سال قبل به چشم می خورد که آنهم تاریخ انتشار فراخوان هاست که در روزهای متفاوت از اسفند ماه همان سال صادر شده است! البته با اغماض از یکی بودن تاریخ انتشار فراخوان در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۴۰۰.

نتیجه اینکه زوال پایگاه اجتماعی و مرگ سیاسی مجاهدین در ایران، حاصل؛ رویکرد تروریستی، وطن فروشی ، ملحق شدن به ارتش صدام و فعالیت های جاسوسی به نفع دشمنان مردم ایران زمین است. که تمامی فعالیت های آنان در فضای مجازی را به یک طنزی تلخ تبدیل کرده است.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو