در پی بازدید مقامات دولتی و پلیس آلبانی از اردوگاه مجاهدین در این کشور مشخص گردید بحران فزاینده بیماری ناشی از ویروس کرونا از مقامات دولت آلبانی و مسئولین بهداشتی این کشور پنهان نگاه داشته شده است.

براساس گزارشات و اخبار واصله، به دنبال سیل نامه های خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی به سازمان بهداشت جهانی و مقامات دولت این کشور و ابراز نگرانی نسبت به شرایط داخل اردوگاه مجاهدین خلق، مقامات دولتی و پلیس آلبانی وارد اردوگاه این سازمان شده و آنرا مورد بازدید قرار دادند که مشخص گردید بحران فزاینده بیماری ناشی از ویروس کرونا از مقامات دولت آلبانی و مسئولین بهداشتی پنهان نگاه داشته شده است.

مقامات دولت آلبانی مطلع گردیدند که اگرچه مسئولین بالای سازمان به صورت فردی و در اتاق های مجزای خصوصی قرنطینه شده اند اما اعضای عادی همچنان به صورت گروهی و در شرایط بسیار نامناسب بهداشتی زندگی می کنند.

همچنین از منابع آگاه در آلبانی کسب اطلاع شده است که بسیاری از اعضاء خواهان جدایی هستند، اما مسئولین سازمان بحث همه گیری کرونا را پیش کشیده و به این بهانه مانع از خروج آنان می شوند. این در حالی است که مسئولین بهداشتی شرایط اقامت در اردوگاه را به هیچ عنوان مورد تأیید قرار نداده و آنرا خطرناک توصیف کرده اند.

به نظر می رسد: با خارج شدن دست دولت ادی راما از زیر ساطور دونالد ترامپ و جنگ طلبان آمریکایی و کم شدن فشار بر این کشور که به شدت مایل به ورود به اتحادیه اروپاست اما حضور مجاهدین خلق را مانعی بر سر راه خود می بیند، دوران یکه تازی های غیر قانونی این سازمان در آلبانی که کارآیی به غیر از تولید توئیت در فضای مجازی ندارد هم به سر آمده و به امید خدا زمان آزاد شدن اسرای گرفتار نزدیک است.

حاصل این امر را باید نتیجه تلاش بی وقفه خانواده ها طی مدت اخیر دانست که هرگز دست از پیگیری خواسته های برحق خود برنداشته و عزیزان خود را تنها نگذاشتند و پیمان بستند تا آزادی کامل آنان دست از طلب برندارند.

پیام خانواده ها به عزیزان اسیر و گرفتار اینست که اینک شرایط برای خروج از فرقه رجوی و کسب رهایی مناسب است و براحتی می توان حصارها را درهم شکست و زندگی آزاد را برگزید.

لازم به ذکر است که وبگاه «گازتا ایمپکت» نیز درتاریخ ۹۹/۰۹/۱۹ نوشت: به خاطر محدودیت دسترسی به اردوگاه اشرف ۳ نمی‌توان به طور رسمی شیوع کرونا و مرگ ساکنان این مکان را تایید کرد. با وجود فقدان اسناد رسمی در این زمینه، گزارش میدانی از قبرستان «کاشار» که محل دفن تمامی اعضای مناقفین است حاکی از حفر قبرهای جدید  است. از جمله ۶ قبر جدید و وجود گل روی چهار قبر که حکایت از فوت آنها در روزهای گذشته دارد.

منبع: سایت انجمن نجات کشور