مسلما اشتراکات زیادی بین ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی وجود دارد. فرهنگ های نزدیک بهم، اعتقادات مشترک، محبت و دوستی ، دوری از خشونت و تروریسم ، انسان دوستی و یکرنگی و بالاتر از همه اینها ازدواج مردان ایرانی مقیم، با زنان آلبانیایی بخشی از پیوند مستحکم و ناگسستنی ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی است.

دیدار ایرانیان آسیلا با درویش اعظم شیعه های بکتاشی کورچ آلبانی جدیدترین نوع از دیدار های مردمی این تشکل نوپای حامی ایرانیان مقیم در آلبانی  است. 

اگر نگاهی گذرا به آنچه که آسیلا پشت سر گذاشته بیندازیم مسلما راه سختی طی شده تا در نقطه فعلی قرار بگیرد.

اقامتی که با مشکلات فراوان در آلبانی همراه بود. همکاری بخش فاسد پلیس آلبانی با رهبران مجاهدین در ابتدای کار شرایط سختی بر منتقدین و جداشدگان از این فرقه تحمیل می کرد.

هرگز از یاد نمی بریم روزهایی را که اعضای جدا شده از فرقه رجوی توسط پلیس در مناطق مرزی این کشور روزها بدون آب و غذا رها شده و یا بدون هیچگونه دلیلی زندانی می شدند.

اما عزمی جزم بود که تا مرز طاقت انسان در مقابل فشارهای غیر انسانی فرقه رجوی بایستد. حال آن نهال کوچک که هر لحظه بیم نابودی اش می رفت به اندازه ای بزرگ شده است که بتواند از خود در مقابل تهدیدات فرقه رجوی محافظت کند. هرچند تا تنومند شدن آن هنوز راه باقی است.

مسلما ثبت رسمی انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) نقطه عطفی در حقانیت و اعتلای تشکل جداشدگان و ایرانیان ساکن در کشور آلبانی بود تا بشکل مطلوبی در حمایت از حقوق قانونی جداشدگان و ایرانیان ساکن در این کشور بویژه اعضای گرفتار در اردوگاه مجاهدین وارد میدان شود.

بنابراین اگر تا دیروز سران مجاهدین می توانستند به هر بهانه و تحت هر عنوانی مسیر هرگونه پشیبتانی حقوقی از اعضای جداشده را در خارج از حصارهای این فرقه  سد کنند، اکنون اما وجود آسیلا یک مانع جدی در این مسیر به حساب می آید. ضمن اینکه باید قبول کنیم آلبانی تفاوت های زیادی با عراق دارد و هرگز شرایطی که مجاهدین در عراق داشتند در آلبانی نخواهند داشت.

حتی به یاد آوریم روزگاری را که مریم رجوی رهبر فریب کار مجاهدین در بدو ورود به آلبانی سعی می کرد با صرف پولهای هنگفت چهره کریه المنظر تروریستی مجاهدین را پنهان کرده و حمایت مردمی بدست آورد، اما اکنون این  آسیلا و اعضای آن است که بطور واقعی با مردم این کشور در پیوندی ناگسستنی در حال زندگی اند.

برگزاری میز کتاب توسط اعضای  آسیلا در چند استان آلبانی و  معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری ایران به مردم این کشور و از همه مهمتر بیان سرگذشت تلخ زندگی اعضای اسیلا در اسراتگاه مجاهدین انگیزه های لازم برای نزدیکی مردم آلبانی به ایرانیان آسیلا را ایجاد نمود و آنان را با اقبال مردمی مواجه ساخت.

مسلما اشتراکات زیادی بین ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی وجود دارد. اشتراکات فرهنگی، اعتقادات مشترک، محبت و دوستی ، دوری از خشونت و تروریسم ، انسان دوستی و یکرنگی و بالاتر از همه اینها ازدواج مردان ایرانی مقیم، با زنان آلبانیایی بخشی از پیوند مستحکم و ناگسستنی ایرانیان آسیلا با مردم آلبانی است.  

این پیوند چنان جبهه مستحکمی را در مقابل فرقه رجوی ایجاد کرده که هیچ راهی جز بروز خشونت در قبال ایرانیان آسیلا و انواع توطنه ها توسط رهبران فرقه گرای مجاهدین در این کشور باقی نگذاشته است.

مسلما در سالهای اخیر خروج اعضاء از مجاهدین و پیوستن آنان به آسیلا مسیر پر شتابی را به خود گرفته است. که ناشی افول موقعیت سیاسی مجاهدین در نزد مقامات آلبانی و  در مقابل اعتلای جایگاه آسیلا در این کشور است. که نشان می دهد آسیلا تنها نقطه اتکاء اعضای خواهان جدایی از فرقه تروریستی مجاهدین است که بخوبی توانسته است به مسئولیت تاریخی خود عمل کند.

آینده در مورد دو گروه از ایرانیان در آلبانی قضاوت خواهد کرد. یکی گروه تروریستی مجاهدین که بعد از ۴ دهه جنایت و وطن فروشی در حق مردم  ایران ، تحت حمایت آمریکا به کشور  آلبانی تبعید و در اردوگاهی دور از مردم این کشور اسکان یافتند. دیگری هم مردان و زنانی بودند که بر علیه جرم و جنایت فرقه رجوی شوریدند و با اعلام برائت از اعمال تروریستی و وطن فروشانه آنان، صفوف این فرقه را ترک و ساکن این کشور شدند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو