آنچه که در اطلاعیه «اجتماع بزرگ»! مجاهدین برجسته شده تماما تلاش برای پوشاندن گند و کثافت رهبر فرقه گرای مجاهدین و دادن امید واهی به اعضای گرفتار در فرقه رجوی و سایر مخاطبان مجاهدین برای آنچه که از سوی این فرقه «سرنگونی» نامیده می شود، است.

چهاردهم شهریور سایت رسمی مجاهدین اعلام کرد «سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگی در پنجاه و هفتمین سال تأسیس خود که همزمان با اشرف۳ در پاریس، برلین، استکهلم، لندن، لاهه و زوریخ برگزار شد، مسئول اولی خواهر مجاهد زهرا مریخی را در یک انتخاب (بخوانید انتصاب) مجدد برای دو سال دیگر تمدید کرد.»!

چینش اینگونه ی کلمات پشت سرهم حاکی از نوعی خود بزرگ بینی رهبران فاسد و بدنام مجاهدین از یک سو و توهین به شعور اعضای گرفتار در بند فرقه رجوی در آلبانی و فریب مخاطبانشان از سوی دیگر است.

آنچه که در اطلاعیه «اجتماع بزرگ»! مجاهدین برجسته شده تماما  تلاش برای پوشاندن گند و کثافت رهبر فرقه گرای مجاهدین و دادن امید واهی به اعضای گرفتار در فرقه رجوی و سایر مخاطبان مجاهدین برای آنچه که از سوی این فرقه «سرنگونی» نامیده می شود، است.

«گردهمایی امروز به مسئولیت خواهر مجاهد زهره اخیانی رئیس شورای مرکزی سازمان برگزار گردید. وی ابتدا اجلاس ۱۲شهریور شورای مرکزی سازمان برای انتخاب مسئول اول را به اجتماع مجاهدین گزارش کرد. شورای مرکزی انتخاب مجدد و تمدید مسئول اولی خواهر مجاهد زهرا مریخی را در شور اول تصویب و به اجتماع مجاهدین پیشنهاد کرده بود.»

حال اگر این متن را به محتوای واقعی و آنچه که در درون مجاهدین می گذرد ترجمه کنیم می شود این:  رئیس شورای مرکزی یعنی همان رئیس شورای رهبری. شورای رهبری یعنی همان حرمسرای رجوی . یعنی رده شورای رهبری به کسانی داده می شود که تن به همبستری با رجوی داده باشند و لاغیر.

اینکه رجوی چند سال پیش «شورای رهبری» را به «شورای مرکزی» تغییر نام داد، ناشی از همین کثافت کاری های وی بود . «بلوغ ایدئولوژیک» هم که رجوی سالها از آن نامبرده صرفا در مورد زنان بکار برده می شود.  یعنی هر زنی که به همبستری با رجوی تن می دهد ضمن اینکه رده شورای رهبری بوی داده می شود بطور اتوماتیک به بلوغ ایدئولوژیک هم می رسد! این همان گند و کثافتی است که بارها در رابطه با آن در درون مجاهدین صحبت شده است. یعنی تمام ایدئولوژی رجوی در همان حرمسرای وی خلاصه می شود.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: «اجتماع مجاهدین پس از پایان سخنرانی‌ها و کفایت مذاکرات در بارهٴ انتخاب مسئول اول و کاندیداهای پیشنهاد شده، به خواهر مجاهد زهرا مریخی رأی داد و او را برای یک دوره دو سالهٔ دیگر به‌عنوان مسئول اول انتخاب کرد.»!!!

بدین ترتیب مجاهدین سعی کردند با پیش کشیدن موضوعی به نام «انتخابات» که رجوی بارها و بارها آنرا در نشست های داخلی فرقه یک ضد ارزش تلقی کرده که با ایدئولوژی «ناب» مجاهدین همخوانی و سازگاری ندارد ، و صدای هر منتقدی را تاکنون در گلو خفه کرده است، حال می خواهد با این ترفند مجاهدین را یک سازمان دموکراتیک در افکار عمومی نشان دهد.

همه اینها نشان می دهد رهبران مجاهدین تلاش می کنند به موش در حال احتضار لباس فیل بپوشانند.

اما آنچه که در این اطلاعیه بیشتر از هر چیز دیگری مایه تمسخر مخاطبان را فراهم کرده دخیل بستن مجاهدین به عدد ۵۷ برای «سرنگونی» است!

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «خواهر مجاهد زهرا مریخی (عضو شورای رهبری مجاهدین) با تبریک به‌مناسبت پنجاه و هفتمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران گفت این عدد (۵۷ سال) بیانگر شکست دیکتاتوریهای شاه و شیخ در انهدام و ریشه‌کن کردن و نسل‌کشی و قتل‌عام مجاهدین خلق و نوید پیروزی خلق و میهن اسیر ماست.»!!!

باید گفت: سازمانی که روزی وعده سرنگونی در عرض ۶ ماده را می داد.  سازمانی که به عملیات انتحاری و ترورهای کور مردم در شهرهای ایران می بالید، سازمانی که با پیوستن به ارتش صدام  خود را «ارتش آزادیبخش» می خواند، سازمانی که با اردنگی مردم و خانوده های دردمند از عراق بیرون ریخته شد، سازمانی که بعدش برای چندین سال بیماری «امسال سال سرنگونی» گرفت، سازمانی که بالاخره از بکارگیری کلمه «سرنگونی» و وعده وعید های دروغین کوتاه آمد و سال ۱۴۰۰ را سال «تعیین کننده» نامید، حال به رمالی روی آورده و در طالع مجاهدین عدد ۵۷ را دیده که به «سرنگونی» راه می برد.  عددی که در  جمله «پنجاه و هفتمین سال تاسیس سازمان مجاهدین» و انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ مشترک است.  تا شاید از این طریق «سرنگونی» را محقق کند!!!

اما بنظر می رسد این خنگ بی سواد به کاهدان زده است چرا که در رمالی و طالع بینی عدد ۵۷ معنا و مفهومی ندارد.

مسلما اینگونه تشبثات پوچ و ابلهانه نشاندهنده اوج فلاکت و پیسی سران فاسد و بدنام مجاهدین است که بعد از چندین دهه ادعای آلترناتیوی و اپوزیسیون نمایی حال گستاخانه به شعور مخاطبان خود و  اعضای گرفتار در فرقه توهین کرده و آنان را افرادی ابله و بی سواد و نادان به حساب می آورند تا اینگونه سخنان یاوه خود را به خورد آنان بدهند.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو