اگر اتهامات واهی مجاهدین بر علیه آقای ایرج مصداقی مصداق «جنایت علیه بشریت» است!!!؟؟؟ براستی با چه واژه ای باید این همه جنایت شخص رجوی در کشتار و ترور مردم ایران ، پوشیدن یونیفورم ارتش صدام، جاسوسی، وطن فروشی، همراهی کردن نیروهای عراقی در کشتن حافظان مرزهای ایران، همکاری با اسرائیل در کشتن دانشمندان هسته یی ، تجاوز جنسی به زنان دربند فرقه ، تشکیل دادگاههای فرمایشی، صدور حکم زندان و شکنجه و اعدام اعضای ناراضی با قرص سیانور و هزاران گند و کثافت دیگر او را توصیف کنیم؟

شاید آنچه که در شرایط فعلی بتواند محقق شود و به هوچی گری و اتهام زنی های واهی رهبران فاسد و بدنام مجاهدین نقطه پایانی بگذارد پیشنهاد مناظره تلویزیونی به شخص مسعود رجوی با آقای ایرج مصداقی است. منطقی است با توجه به این حجم از مدارکی که مجاهدین ادعا می کنند بر علیه آقای مصداقی دارند باید رهبر این فرقه از این مناظره تلویزیونی استقبال کند. متقابلا رجوی هم باید به اتهامات شاکیان خصوصی و منتقدینش گوش کند تا بعد از مناظره ، مخاطبان در مورد هر دو شخص قضاوت کنند؟ هرچند تلاش جداشدگان و خانواده های اعضای گرفتار در مجاهدین برای محاکمه مسعود رجوی بعنوان جنایتکار جنگی بازمانده از ارتش صدام بر علیه ایرانیان در دادگاههای بین المللی بی وقفه دنبال می شود.

سایت های رسمی و غیر رسمی مجاهدین همچنان به سیاه نمایی و پرونده سازی بر علیه آقای ایرج مصداقی مشغولند.

مجاهدین بعد از شکست داستان سرایی های مضحک و پرونده سازی با انواع و اقسام شاهدین دورغین زندانی سابق! و آسمون و ریسمون بهم بافتن که تلاش کردند مارک «مزدور وزارت اطلاعات» را بر سینه آقای ایرج مصداقی بزنند، به ترفند جدیدی روی آورده اند.

رجوی این مردک بیمار و فرزند خلق صدام حسین مزدور عراقی خود حسین داعی که به پوشیدن لباس ارتش صدام افتخار می کرد و اغلب با اطلاعاتی ها و استخباراتی های عراقی حشر و نشر داشت را به میدان آورده تا یاوه گویی ها مضحک خود را از چنته این جانی بیرون دهد.

این مردک ابله در توئیتی که سایت موسوم به «ایران افشاگر» متعلق به مجاهدین بتاریخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ درج کرده می نویسد: «مزدور مصداقی از اینکه خواستار محاکمه او در کنار حمید نوری شدم ترسیده است . . . » !!!

اما جالب تر اینکه این احمق آلت دست، سندسازی های «کمیسیون قضایی شورا» (بخوانید کمیسیون پرونده سازی علیه جداشدگان) را به عنوان «مستندات کافی» برای ارائه به دادگاه مورد تائید قرار داده است. یعنی سندی که به اندازه خود وی غیر قابل اعتماد است.

اما وقاحت این مزدور عراقی یعنی حسین داعی آنجایی است که می گوید: « . . . لجن پراکنی علیه همرزمان . . . توسط مزدورانی مانند مصداقی . . .  جنایت علیه بشریت است.»!!!

حال باید از این مزدور عراقی که خود دستش به خون صدها سرباز ایرانی در جبهه های جنگ آغشته است و خانواده آنها همچنان در انتظار انتقام خون پاک فرزندانشان از این جنایتکاران هستند بپرسیم: اگر اتهامات واهی مجاهدین بر علیه آقای ایرج مصداقی مصداق «جنایت علیه بشریت» !!!؟؟؟

براستی با چه واژه ای باید این همه جنایت شخص رجوی در کشتار و ترور مردم ایران ، پوشیدن یونیفورم ارتش صدام، جاسوسی، وطن فروشی، همراهی کردن نیروهای عراقی در کشتن حافظان مرزهای ایران، همکاری با اسرائیل در کشتن دانشمندان هسته یی ، تجاوز جنسی به زنان دربند فرقه ، تشکیل دادگاههای فرمایشی، صدور حکم زندان و شکنجه و اعدام اعضای ناراضی با قرص سیانور و هزاران گند و کثافت دیگر او را توصیف کنیم؟

حیف است در اینجا به معلوم الحال دیگری به نام محمود رویایی اشاره نکرد که او هم با همان فرهنگ فرقه رجوی پاچه آقای ایرج مصداقی را گرفته و همان اراجیف دیکته شده و سرتاپا دروغ را بر زبانش رانده است.

حال اگر کسی می خواهد بداند محمود رویایی کیست و طی سال هایی که در عراق حضور داشت به چه کاری مشغول بود باید گفت او یکی از کسانی بود که در مجاهدین بعنوان « فرمانده عملیاتی » شناخته می شد  یعنی کسی که با شقاوت تمام گلوی سربازان ایرانی را برای جسارت دادن به نیروهای عراقی در جبهه های جنگ  می برید و به آن افتخار می کرد. حال سوال این است چه نامی باید بر روی این جانوران وحشی گذاشت که این چنین برای پوشاندن جنایات گذشته شان، در فضای مجازی جولان داده و مظلوم نمایی می کنند؟

علیرغم گذشت چند دهه، هنوز پرونده خیانت و جنایت رجوی در دادگاههای ایران باز است. و تازه این آغاز راه است.

اخیرا هم شکایت تعدادی از جداشدگان و خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه این فرقه از فرد رجوی بخش دیگری از جنایات این جانور وحشی را به نمایش گذاشت و او را وادار به واکنش های عکس العملی نمود.

شاید آنچه که در شرایط فعلی بتواند محقق شود و به هوچی گری و اتهام زنی های واهی رهبران فاسد و بدنام مجاهدین نقطه پایانی بگذارد پیشنهاد مناظره تلویزیونی به شخص مسعود رجوی با آقای ایرج مصداقی است.

منطقی است با توجه به این حجم از مدارکی که مجاهدین ادعا می کنند بر علیه آقای مصداقی دارند باید رهبر این فرقه از این مناظره تلویزیونی استقبال کند. متقابلا رجوی هم باید به اتهامات شاکیان خصوصی و منتقدینش گوش کند تا بعد از مناظره ، مخاطبان در مورد هر دو شخص قضاوت کنند؟

هرچند تلاش جداشدگان و خانواده های اعضای گرفتار در مجاهدین برای محاکمه مسعود رجوی بعنوان جنایتکار جنگی بازمانده از ارتش صدام بر علیه ایرانیان در دادگاههای بین المللی بی وقفه دنبال می شود.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو