وقتی از «مجاهدین» صحبت می کنیم در واقع از بزرگترین خانه سالمندان جهان نام می بریم که اعضای آن از دار دنیا فقط کلکسیونی از بیماری ها را دارند و تقریبا هر ماه یک قبر آماده آنان را به سوی مرگ فرا می خواند. بنابراین فرقه رجوی اسلحه بادی غرب برای آشفته کردن افکار مردم ایران است.

اگر مریم رجوی می خواهد بداند که چقدر نزد مردم ایران محبوبیت دارد، و چهره است، تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه بمیرد تا تاریخ در رابطه با او قضاوت کرده و بنویسد: زنی که یک عمر به مردم و کشورش خیانت کرد. جوانان زیادی را کشت. آزادی و دموکراسی را از آغوش بیگانگان فریاد زد، و حال در تنهایی و نفرت تمامی مردم ایران، خاک سرد قبرستان نزدیکی اردوگاه این گروه در آلبانی بالین ابدی او گشت.

نزدیک به یکماه است که از شهادت سردار سلیمانی آن چهره جهانی می گذرد اما «مجاهدین» همچنان در تلاش هستند که از محبوبیت سردار کم کنند.

سران فرقه رجوی با نگاه ضد ایرانی شان  همچنان به دنبال نشان دادن چند عکس و یا ویدئو از پاره شدن بنرهای این شهید ملی توسط باصطلاح «کانون های شورشی» خودساخته رجوی در رسانه های این گروه است.

حال سوال این است چرا «مجاهدین» همچنان به دنبال کاهش محبوبیت سردار سلیمانی هستند؟

چه اهدافی را با این اقدامات دنبال می کنند؟ آیا «مجاهدین» از محبوبیت سردار، این چهره ملی خبر ندارند؟  آیا همچنان بعد از شهادت ایشان ترس از یاد و نام او دارند؟ و هزاران سوال دیگر.

قبل از هر چیز بهتر است این موضوع روشن شود که وضعیت فعلی «مجاهدین» چیست؟ این گروه چه موقعیتی در بین ایرانیان دارد؟

نمای بیرونی این سازمان که با رنگ و لعاب زیادی هم بزک شده است پیرزن ۶۶ ساله ای به نام مریم رجوی (قجر عضدالو) است. این خانم قدرت مطلقه دارد  و فرعون وار در راس سازمان «مجاهدین» است.

اعضای سازمان حق ندارند به غیر از او از کس دیگری تبعیت کنند. او قدرت مطلق است و بس.

او اختیارات زیادی دارد. حق دارد به هر کجا که خواست برود، هر کجا که خواست زندگی کند، با هر کس که خواست ارتباط داشته باشد و . . .

اما نگاهی هم به اعضای این فرقه بیندازیم. اعضاء این فرقه در روستایی در پرت ترین کشور اروپایی یعنی آلبانی زندگی می کنند. این روستا چند سوله دارد. با دیوارها و حصارهای مختلف احاطه شده است. در آن پیرمرد ها و پیر زن هایی که حداقل ۶۰ سال دارند و اغلب بیمار هستند، زندگی می کنند.

وقتی از «مجاهدین» صحبت می کنیم در واقع از بزرگترین خانه سالمندان جهان نام می بریم که اعضای آن از دار دنیا فقط کلکسیونی از بیماری ها را دارند و تقریبا هر ماه یک قبر آماده آنان را به سوی مرگ فرا می خواند.

بنابراین باید گفت فرقه رجوی اسلحه بادی غرب برای آشفته کردن افکار مردم ایران است.

تنها مثال قابل فهم برای این موضع این مطلب است: فرض کنید در اتاق آرام و راحتی استراحت می کنید در این بین مگسی وارد اتاق شود، این مگس آسیبی به شما نمی زند و فقط صدای آن موجب آزار و اذیت است.

حال چنین گروهی در حال ایجاد صداهای گوش خراش است تا بتوانند از محبوبیت سردار شهید قاسم سلیمانی کم کنند. این گروه حتی جرات جذب افراد به صورت مستقیم را نیز ندارد. چون مردم به شدت با این گروه مخالف است.

صفحات مجازی با انواع نام ها و تصاویر فریب دهنده ایجاد می کنند تا بتوانند تعدادی را جذب کنند.

در افشاگری اخیر که توسط اعضای جدا شده همین سازمان در بی بی سی فارسی پخش شد مشخص شد هر نفر از اعضای پیر و فرتوت این سازمان ۱۰ صفحه «فیک» و مجازی دارد.

با این پیش زمینه به سوال خود پاسخ می دهیم: چرا «مجاهدین» به دنبال کاهش محبوبیت سردار سلیمانی هستند؟

در انواع و اقسام اعتراضات و اغتشاشات کشور پای این گروه در میان است. هر تلاشی می کنند تا بتوانند تخم فتنه و جدایی را در کشور بکارند ولی هر بار با هوشیاری مردم این تخم فتنه سقط می شود.

فرقه رجوی چهل سال است می کُشد و توطئه می کند تا بلکه بتواند جایگاه سیاسی پیدا کند. در این میان شخصیتی بزرگ و بی نام و نشان به شهادت می رسد و میلیون ها نفر در فراق او به سوگ می نشینند.

شهادت سردار سلیمانی آئینه ی تمام قدی  است که «مجاهدین» بخوبی می توانند چهره واقعی خود را در آن ببینند. لذا آنچه که باعث ترس و وحشت این گروه را سبب شده و ول کن معامله هم نیستند پدیدار گشتن سیمای واقعی سران فرقه رجوی  بعنوان بدنام ترین انسانهای تاریخ معاصر ایران است.

لذا چشمشان به دنبال پاره کردن آن چند بنر توسط چند نفر فریب خورده است. معدود آدم هایی هم دست به این کار زده اند، خودشان اعتراف کرده اند. که انجام این کار صرفا در مقابل وجهی اندک، همراه با ناز و عشوه زنان فرقه در برخی از پیام رسانها بوده است.

بنابراین باید به سران فرقه رجوی گفت: محبوبیت و تنفر خریدنی نیست. هر دو را  انسانها در طول گذر زمان و در ارتباط با مردم و وطن شان  آنها را بدست می آورند.

حال اگر مریم رجوی می خواهد بداند که چقدر نزد مردم ایران محبوبیت دارد، و چهره است، تنها یک راه وجود دارد و آن اینکه بمیرد تا تاریخ در رابطه با او قضاوت کرده و بنویسد:

زنی که یک عمر به مردم و کشورش خیانت کرد. جوانان زیادی را کشت. آزادی و دموکراسی را از آغوش بیگانگان فریاد زد، و حال در تنهایی و نفرت تمامی مردم ایران، خاک سرد قبرستان نزدیکی اردوگاه این گروه در آلبانی بالین ابدی او گشت.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو