رفتاری مریم رجوی در درون این فرقه تماما از شروع تا انتهایش از دروغ و فریبکاری و ناھمگونی شکل گرفته است. رهبری که اجازه نداده طی 45 سال گذشته زنان حتی رنگ روسری شان را خود انتخاب کنند حال چگونه می تواند مدعی آزادی زنان در ایران باشد!

برگزاری روز جهانی زن در پاریس و ادا و اطوار های مضحک و صرفا تبلیغاتی مریم رجوی هرگز نگاه ابزاری وی به زنان تشکیلات مجاهدین را نمی تواند لاپوشانی کند.

نگاهی که برخاسته از عمق ایدئولوژی یک فرقه افراطی خشونت آمیز و زن ستیزانه است.

مریم رجوی در حالی با زنانی که وی آنان را «شخصیت های سیاسی زن از ۲۸ کشور جهان» نامیده و با آنها  عکس یادگاری می گیرد که زنان مجاهد همچنان در پستوی اردوگاه این فرقه در آلبانی در حال بیگاری بوده و تلاش می کنند مطابق خواست مریم رجوی لباس پبپوشند، آرایش نکنند و حتی صدای خود را نیز بخاطر اینکه  مورد توجه مردان قرار نگیرند، تغییر دهند! و هرگونه نقض ضوابط اعلامی را در نشست های اجباری روزانه موسوم به «عملیات جاری» بیان کرده تا مورد بازخواست و تنبیه قرار گیرند.

به همین دلیل است شما هرگز در جمعی که مریم رجوی بمناسبت روز جهانی زن با آنها عکس یادگاری گرفته «زن مجاهدی» را نمی بینید.

رفتارهای مریم رجوی در درون این فرقه تماما از شروع تا انتهایش از دروغ و فریبکاری و ناھمگونی شکل گرفته است. رهبری که اجازه نداده طی ۴۵ سال گذشته  زنان حتی رنگ روسری شان را خود انتخاب کنند حال چگونه می تواند مدعی آزادی زنان در  ایران باشد!

افشاگریهای انجام شده توسط تعداد محدودی از زنان در رده شورای رهبری که  توانسته اند در دهه های گذشته به شکل معجزه آسایی از دست فرقه مجاهدین رهایی یابند حاکی از اقدامات ضد انسانی و زن سیزانه در درون این فرقه بر علیه زنان است که تمام زیر نظر مریم رجوی صورت می گیرد و این حیرت آور و وحشتناک است.

زنیکه  الان هم دارد بیخ گوش ارگانهای حقوق بشری و سازمان های فمینیستی با هزینه پولهای کثیف، افرادی را فریب می دهد.

نتیجه اینکه شاخص ادعاهای مریم رجوی در احقاق حقوق زنان، نه برگزاری اجلاس های آن چنانی و گرفتن عکس های یادگاری با این یا آن زن سیاست مدار که هرگز از مناسبات درونی این فرقه اطلاعی ندارند و  عملا بعنوان یک تجارت در چنین جلساتی حضور پیدا کرده و پول می گیرند ، بلکه تاریخ ۴۵ سال اسارت زنان در درون  این فرقه است که هم اکنون باقیمانده آنان در کشور آلبانی در اردوگاهی بشدت قرنطینه شده گردهم آورده شدند. که سینه هرکدامشان مملو از داستانهای؛ تجاوز جنسی، ضرب وشتم و فشارهای روحی و روانی، محدودیت های غیر انسانی برای ابراز عواطف و احساسات زنانگی ، طلاق های اجباری ، عقیم سازی و از دست دادن فرزندان و جگرگوشه هایشان است. تاریخی که مریم رجوی هرگز از زیر بار آن کمر راست نخواهد کرد و دیر یا زود باید در مقابل عدالت قرار گرفته و پاسخگوی این همه جنایت و جور و ظلم در حق زنان گرفتار در این فرقه باشد.  

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو