تفاوت هاي ماهوي در عملكرد مجاهدين در ايران و حال در عراق باعث ايجاد تنش هاي زيادي ميشد كه تشكيلات توان پاسخگويي به آنرا نداشت. از طرف ديگر ورود به نفع نيروهاي عراقي در جنگ و گرفتن امكانات و پول هم از دولت صدام نياز به پس دادن انواع آزمايش در صحنه عمل داشت تا نظر، بقول رجوي صاحبخانه (دولت عراق) روي مجاهدين بچرخد و روي آنها بعنوان نيرويي كه توان سرنگوني را دارند حساب باز كند .

منبع: کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط ، قسمت اول: سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۶ تشکیل «ارتش آزادیبخش» در خاک عراق را اعلام کرد تا با عناوین دهان پر کن و تبلیغی اقدام به جذب نیرو کند. چرا که  مجاهدین در ایزوله کامل نیرویی قرار داشت. یعنی هرکسی که تا آن موقع هوادار مجاهدین بود و میخواست به این گروه بپیوندد پیوسته بود. هرچند مجاهدین در کشورهای اروپائی بطور علنی  بدنبال جذب نیرو بود ولی در کشورهای همجوار ایران بویژه در ترکیه و پاکستان و همچنین کشورهایی مثل امارات و کویت و برخی دیگر از این کشورها مجاهدین  اقدام به راه اندازی سیستم هایی برای جذب نیرو نمود که بتواند هویت مجاهدی خودش را پنهان کند و این آغاز راهی بود که فرقه رجوی تلاش کرد تا  با حقه و فریب جوانانی را جذب تشکیلات مجاهدین کند.

کمبود نیرو یک مسئله جدی برای تشکیلات مجاهدین بود و با ورود تشکیلات مجاهدین به خاک عراق و  در پی تغییر استراتژی  از یک مبارزه سیاسی و پارلمانتری به شیوه تروریستی و جنگ مسلحانه و تغییرات بنیادین در هویت ایدئولوژیکی و بروز ماهیت فرقه ای در آن  باعث شده بود که در مدت کوتاهی مجاهدین در ایزوله کامل از ملاء اجتماعی اش قرار بگیرد و با  گذشت زمان شرایط در درون تشکیلات نیز سخت تر و سخت تر میشد.   

حضور در عراق و همکاری کامل اطلاعاتی و عملیاتی سازمان با دولت صدام و وارد شدن به نفع نیروهای عراقی در جنگ با ایران باعث میشد سوالات زیادی از جانب اعضاء در تشکیلات مطرح شود.

تفاوت های ماهوی در عملکرد مجاهدین در ایران و حال در عراق  باعث ایجاد تنش های  زیادی میشد که تشکیلات توان پاسخگویی به آنرا نداشت. از طرف دیگر ورود به نفع نیروهای عراقی در جنگ  و گرفتن امکانات و پول هم  از دولت صدام نیاز به پس دادن انواع آزمایش در صحنه عمل داشت تا نظر، بقول رجوی صاحبخانه (دولت عراق)  روی مجاهدین بچرخد و روی آنها  بعنوان نیرویی که توان سرنگونی را دارند حساب باز کند .

بنابراین برای تحقق این خواسته،  مجاهدین در درون خود نیاز به نیروهای مطیع و فرمانبر داشتند. و برای حصول به چنین خواسته هایی نیاز بود که رجوی رهبری مادام العمر این تشکیلات را بعهده گرفته  و تسلط کامل بر تمامی عرصه های تشکیلاتی ، ایدئولوژیکی مجاهدین را  داشته باشد.

شروع انقلاب ایدئولوژیکی درونی مجاهدین  ومعرفی مسعود و مریم بعنوان رهبری جدید آن  در واقع  پاسخ رجوی به این ضرورت بود.

چرا که  اطاعت تمام عیار نیروها از مسئولین و بکارگیری آنها توسط تشکیلات در هرکاری ( فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی، عملیاتی ، جنگ در کنار نیروهای عراقی علیه نیروهای ایرانی و . . .  )  نیاز به روند بازسازی فکری مستمری  داشت که دیگر  مکانیزم های قبلی باتوجه به شرایط  پیچیده ای که سازمان در آن قرار گرفته بود کارآیی نداشتند.

اطاعت مطلق و  قبول تمام عیار خط و خطوط سیاسی، استراتژیکی و ایدئولوژیکی در درون تشکیلات  اولین و آخرین خواسته رجوی بود که میبایستی تک تک اعضای سازمان چه آنهایی که در درون تشکیلات بودند و چه آنهایی که بعدا به تشکیلات می پیوستند به آن تن میدادند.

بنابراین با تغییراتی که در مواضع ایدئولوژیکی و به طبع  آن در مناسبات تشکیلاتی مجاهدین بوقوع پیوست  سازمان تلاش کرد  در دستگاه جدید و متناسب با دستگاه ایدئولوژیکی حاکم بر تشکیلات  اقدام به جذب نیرو کند که شیوه های آن بکلی با دوران قبل متفاوت بود.

هر روز ، هر ساعت و هر دقیقه ای که میگذشت مناسابات درون تشکیلاتی مجاهدین نیز در سایه انقلاب ایدئولوژیک دستخوش تغییرات اساسی  میشد. سایه رهبری رجوی بعنوان یک قدیسه که باید اعضاء  آنرا می پرستیدند بالای سر هر عضو  فرقه  سنگینی میکرد  و رجوی باید به یک ارزش اعتقادی تمامی اعضای سازمان تبدیل میشد .

به همین منوال باید  دستگاه نیروگیری مجاهدین هم در همین دستگاه فکری جدید تغییرات بنیادین میکرد. 

هرچند رجوی با ورود به خاک عراق و تشکیل آرتش آزادیبخش شعار «وارد شدن به مرحله تدارک سرنگونی» را میداد ولی  در واقعیت امر مشکل نیرو اصلی ترین معضل تشکیلات محسوب میشد که باید برای حل آن با تمام فریبکاری هایش  راه چاره ای می اندیشید.

در این مرحله دیگر  بحث،  جذب نیروهای  هوادار مطرح نبود. رجوی معتقد بود که انقلاب مریم کارخانه آدم سازی است و میشود از پَست ترین انسانهای  جامعه،  انقلابی ترین نیروها را تربیت کرد و در این دستگاه آنقدر کفگیر رجوی به تک دیگ خورده بود که حتی پای  کسانی را  که معتاد بودند و یا سابقه زندان  در   جرایم عادی مثل دزدی و  . . . داشتند نیز با فریب کاری و به بهانه کاریابی  به تشکیلات مجاهدین می کشاند.

حال با این مقدمه و پیشینه میتوان هر کدام از روش های جذب نیرو در تشکیلات مجاهدین را به بشکل زیر تقسیم و در مورد هرکدام از آنها توضیح داد.

بدیهی است این شیوه ها بسته به شرایطی که مجاهدین در آن قرار میگرفت همزمان و یا در زمان های متفاوت پیش برده میشد.  شماره گذاری روش ها جهت نشان  دادن ترتیب آنها نیست و صرفا برای تسهیل در توضیح هر شیوه شماره گذاری شده است. در قسمت های بعدی این روشها توضیح داده خواهند شد.

ادامه دارد.

لینک به فرازهایی از تاریخ خیانت بار مجاهدین (۴)

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو