صدام حسین پس از گذشت ۸ سال جنگ با ایران اعتراف می‌کند که این جنگ یک "توطئه" برای ضربه زدن به توانایی های دو کشور بوده است. توطئه‌ای که از سوی ائتلاف کشورهای عربی و بیگانگان تغذیه شد.

کانال تلگرامی ویدئو عراق، با انتشار ویدئویی از صدام حسین نوشت: ببینید صدام حسین پس از گذشت ۸ سال جنگ با ایران اعتراف می‌کند که این جنگ یک “توطئه” برای ضربه زدن به توانایی های دو کشور بوده است. توطئه‌ای که از سوی ائتلاف کشورهای عربی و بیگانگان تغذیه شد.

اما در این میان فرقه تروریستی مجاهدین بعنوان مزدور دستگاه اطلاعاتی و نظامی صدام حسین تلاش کرد با یک پروباگاندای رسانه‌یی بگوید ایران مقصر بوده است تا سرپوشی بر خیانت های کثیف این فرقه گذاشته شود!

فرقه‌یی که با اقدامات جنایتکارانه و وطن فروشانه خود در طول ۸ سال جنگ، حتی صدام حسین و دستگاه اطلاعاتی این کشور را نیز حیرت زده کردند، اینکه چگونه آنان حتی بیشتر از نیروهای این کشور بر علیه مردم خودشان جنگیدند، کشتند و جاسوسی کردند. 

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو