17 خرداد 1365 مسعود رجوی بدنیال اخراج از خاک فرانسه و با دستور سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA به کمک صدام حسین در جنگ با ایران شتافت. مسعود رجوی به همراه همسرش مریم رجوی برای سرپوش گذاشتن بر وطن فروشی هایش و فریب افکار ایرانیان به محض ورود به خاک عراق به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام رفت. اما مدتی بعد با ملحق شدن به ارتش صدام همراه با نیروهای عراقی جنایاتی زیادی را برعلیه ایرانیان که از کشور و مردم شان دفاع می کردند مرتکب شد. بنحویکه نام رجوی بعنوان خائن ترین و وطن فروش ترین فرد در تاریخ معاصر ایران ثبت گردید.

بعد از پیروزی انقلاب مردم ایران علیه محمدرضا پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ و قطع یکی از دست های امپریالیسم آمریکا در منطقه خاورمیانه، گروههای زیادی از جمله مجاهدین با کمک های مالی و رسانه یی غرب وارد جنگ با انقلاب نوپای ایران شدند. گروههایی که خیلی زود مرز سرخ وطن فروشی را رد کرده و از سیاست به تروریسم و خشونت ورزی محض بر علیه مردم ایران روی آوردند و با کمک حامیان منطقه یی و بین المللی شان جنایات زیادی را در ایران مرتکب شدند. در عرصه سیاست نیز با تمام قوا در هر پروژه یی با کشورهای غربی و منطقه یی بر علیه منافع مردم ایران همسو شدند.

در این میان تزویر و ریاکاری با نقاب دینداری و احترام به دین از یک سو و  حمایت از مردم ایران از سوی دیگر همیشه ابراز اصلی گروههای ضد انقلاب برای فریب افکار عمومی مردم ایران بوده است.

۱۷ خرداد ۱۳۶۵ مسعود رجوی بدنیال اخراج از خاک فرانسه و با دستور سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA به کمک صدام حسین در جنگ با ایران شتافت. مسعود رجوی به همراه همسرش مریم رجوی برای سرپوش گذاشتن بر وطن فروشی هایش و فریب افکار ایرانیان به محض ورود به خاک عراق به زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام رفت. اما مدتی بعد با ملحق شدن به ارتش صدام همراه با نیروهای عراقی جنایاتی زیادی را برعلیه ایرانیان که از کشور و مردم شان دفاع می کردند مرتکب شد. بنحویکه نام رجوی بعنوان خائن ترین و وطن فروش ترین فرد در تاریخ معاصر ایران ثبت گردید. 

گویی تاریخ بار دیگر تکرار می شود. اواخر فروردین امسال نیز رضا پهلوی تجربه شکست خورده مسعود رجوی را تکرار کرد و همراه همسرش به سرزمین های اشغالی سفر کرد و در بیت المقدس در کنار دیوار ندبه حاضر شدند و رضا پهلوی کلاه کیپا به سر گذاشته و  دست به دیوار ندبه به دعا مشغول شد.

البته پدر او محمدرضا پهلوی هم از ریاکاران ماهر بود. زمانیکه تاج و تختش را در خطر دید ، در هفتم خرداد ۱۳۵۷ به همراه همسرش فرح به زیارت امام رضا رفت و این برنامه از تلویزیون نیز پخش شد.

بنابراین آنچه که ویژگی مشترک و بارز مسعود رجوی با رضا پهلوی است، وطن فروشی،  خیانت به مردم ایران  و سواستفاده از دین و مذهب  است. که هر دوی آنان را در جبهه ضد خلق با شاخص وطن فروشی قرار داده است.

بنابراین این قبیل اقدامات هرگز نمی تواند مردم ایران را فریب داده و در شناخت شان از این وحوش که به وقت خود هر کدام از آنان را از کشورشان بیرون کرده اند تاثیری بگذارد.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو