در این وانفسا، و در بحران استراتژی که رجوی دچارش شده بعد از تلاش برای دوقطبی سازی کاذب در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون کارش به جایی رسیده است که به احمدی نژاد روی آورده است. تا ابزاری برای دمیدن هرچه بیشتر بر تنور تحریم انتخابات، و ایجاد اغتشاش پیدا کند.

این روزها رهبران مجاهدین که زخم خورده سیاست «نه جنگ» دولت جدید آمریکا هستند، همچنان بر طبل تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در ایران می کوبند.

گروهی که کارش تحقیر و توهین و اختلاف افکنی میان مردم و مأیوس سازی اقشار مختلف جامعه است و همیشه پای ثابت حمایت از تحریم و کشتار مردم ایران بوده اند، در هفته ها و روزهای اخیر نیز آتش توپخانه خود را بر علیه کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران نشانه رفته اند.

تجمعات چند نفره در برخی از پایتخت های کشورهای اروپایی و هجوم به شبکه های اجتماعی با لشگر فیک، از دیگر مشغولیت های این روزهای فرقه رجوی محسوب می شود تا شاید با این مجموعه اقدامات بتوانند مردم ایران را نسبت به آینده شان نا امید کرده و خط تحریم انتخابات را پیش ببرند.

در این وانفسا، و در بحران استراتژی که رجوی دچارش شده بعد از تلاش برای دوقطبی سازی کاذب در انتخابات ریاست جمهوری، اکنون کارش به جایی رسیده است که به احمدی نژاد روی آورده است. تا ابزاری برای دمیدن هرچه بیشتر بر تنور تحریم انتخابات، و ایجاد اغتشاش  پیدا کند.

در پیسی و درماندگی این مفلوک رانده شده از ملت که در هیچ معادله سیاسی – اجتماعی مردم ایران جایی ندارد همین بس که وی با بندبازی بر روی حرفهای آقای احمدی نژاد سعی در دادن روحیه به نگون بختان اردوگاه این فرقه در آلبانی را دارد.

رهبر فاسد و بدنام مجاهدین کارش بجایی رسیده که باید برای پیدا کردن دلیلی برای سرپا نگه داشتن اعضای سالمند و بیمار این گروه در آلبانی تا کمر در تحلیل رسانه ها  و صحبت های برخی از سیاسیون در داخل کشور خم شود تا برای رویای «سرنگونی» اش خط و ربطی پیدا کند. چرا که خود دیگر چیزی در چنته ندارد تا یاوه سرایی کند.

اکنون که به روز انجام انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد نزدیک می شویم تمامی دشمنان این مرز و در راس همه این وحوش مجاهدین، با تمامی امکانات رسانه ای شان در فضای مجازی بر تحریم انتخابات خیمه زده اند.

سران مجاهدین که پیشاپیش طرح های خود را شکست خورده می بینند و بخوبی می دانند که هیچ تاثیری بر تحولات سیاسی – اجتماعی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری نخواهند داشت در تلاش هستند چند میلیون نفری که به علت ویروس کرونا نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند را جزو بیلان کار خود به اربابانشان ارائه دهد.

بنابراین تنها هنر این مزدوران وطن فروش که دیگر وطنی برای فروش هم ندارند، این است که تحریم مردم ایران را در هر شرایطی سردهند. حال تحریم نفتی و غذایی باشد و یا تحریم انتخابات ریاست جمهوری، هدف صرفا پیشبرد طرحهای ضد ایرانی غرب در قالب وارد آوردن فشار سیاسی به ایران است.

در ورای همه این وطن فروشی ها باید به رجوی گفت؛ در ایران نسلی به بار آمده که متکی به نفس است، متکی به خود است آنان بر خلاف وی هرگز آویزان بیگانگان نمی شوند تا مردم را گروگان تحریم ها بگیرند.

بنابراین فشار حداکثری و تحریم مردم ایران، صدای ریاض، تل آویو، و آمریکا است که از گلو و حنجره ناپاک و حرام لقمه فرقه رجوی و تمامی دشمنان مردم ایران بیرون می آید.

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو