در نگون بختی مجاهدین، همین بس که شریک جرمش هم بر وطن فروشی و حماقتش شهادت داد. البته این اعتراف، درباره خیانت سال 67 سازمان (عملیات سرکوب شده فروغ جاویدان) است، آن هم سه دهه بعد که همه زوایای خیانت آشکار شده است!

مجاهدین بزرگترین گروه خائن و وطن فروش در تاریخ معاصر ایران محسوب می شوند و جرم نابخشودنی آنان نیز پیوستن به ارتش صدام و ایستادن در کنار نیروهای عراقی در کشتن مردم و حافظان مرزهای کشورمان بود. خیانت کارانی که هرگز مردم ایران آنان را نخواهند بخشید.

بنحویکه حرص و ولع رجوی برای پیوستن به ارتش صدام و پای گذاشتن بر روی تمامی پرنسیب های انسانی و سیاسی متحدین آنها را نیز  مضطرب ساخته بود.

دیدار مسعود رجوی با طارق عزیز معاون نخست وزیر وقت عراق در ۱۹ دیماه سال ۱۳۶۱ در پاریس نقطه عطفی در خیانت و وطن فروشی  های مجاهدین در تاریخ جنگ عراق و ایران به حساب می آید که در کمتر کشوری در جهان و جنگ های بوقوع پیوسته در چنین ابعاد جنایت کارانه ای که هم مردم و هم نظامیان یک کشور که خود را ایرانی می نامیدند مورد هدف قرار گرفته باشد.

مسلما این دیدار نیاز دو طرف بود. یعنی کلید واژه صلح، دستآویز مسعود رجوی برای موجه جلوه دادن همکاری با عراق در ظاهر و خلاصی از بحرانی که فکر می کرد با آغاز جنگ مسلحانه در سال ۱۳۶۰ خیلی زود به سرنگونی جمهوری اسلامی راه خواهد برد، در باطن بود.

ذیلا سمع و نظر شما را به ویدئویی از بنی صدر جلب می کنیم که بعنوان یک سند از خیانت مجاهدین در حق مردم ایران در تاریخ باقی خواهد ماند.

بنی صدر می گوید مسعود رجوی با قرار گرفتن زیر پرچم ارتش متجاوز صدام، به ایران خیانت کرد:

«رجوی گفت طرح ما این است که از مرز ایران حرکت کنیم به سمت تهران. من گفتم به طبیبی، روانپزشکی مراجعه کرده ای؟ مگه دیوانه شده ای؟ کدوم بی وطنی میاد به استقبال کسی که از خاک عراق، داره با وطنش میجنگه؟! … مثل اینکه قدرت‌پرستی شما را کور و کر کرده!»

در نگون بختی مجاهدین، همین بس که شریک جرمش هم بر وطن فروشی و حماقتش شهادت داد. البته این اعتراف، درباره خیانت سال ۶۷ سازمان (عملیات سرکوب شده فروغ جاویدان) است، آن هم سه دهه بعد که همه زوایای خیانت آشکار شده است!

بنی صدر در دوره ریاستش، بازیچه سازمان مجاهدین شد و درست به هنگام تدارک صدام برای تجاوز به خاک ایران، سرگرم ایجاد دو دستگی و درگیری، و فرسایش توانمندی های ملت بود. با این همه، او نیز بر وطن فروشی سران سازمان مجاهدین شهادت داد.

نمایش ویدئو در آپارات

نمایش ویدئو در یوتیوب

  • نویسنده : یوسف اردلان
  • منبع خبر : سایت راه نو