اکنون نیز شنیده ها حاکی است گویا دولت فرانسه قصد محدودسازی فعالیت های گروه تروریستی مجاهدین در خاک فرانسه را دارد. لذا ما خانواده های گیلانی (گیلکی) آنرا به فال نیک گرفته و  این عمل دولت فرانسه را  ناشی از دوراندیشی و حمایت این کشور  از قربانیان فعالیت های تروریستی این گروه فرقه ای می دانیم.

خانواده های دردمند و چشم انتظار اعضای گرفتار در فرقه رجوی که هم اینک هر یک عضوی از اعضای خود در اسارت زندان “مانز”  (manez) رجوی در آلبانی را دارند، در پیامی به آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن قدردانی از ایشان خواستار استرداد مریم رجوی به ایران شدند.

خانواده های مقاوم گیلک در نامه خود به رئیس جمهور فرانسه ابرازداشتند: ” رجویها سالیان سال با اتکا به دروغ و شانتاژ و اپوزیسیون سازی در فرانسه بسا جولان دادند و اعمال خرابکارانه خود را از مقرات خویش در فرانسه هدایت کردند که متاسفانه مورد مماشات دولت های وقت فرانسه نیز قرار گرفتند.

هم اکنون نیز  مریم رجوی بمنظور کنترل و مغزشویی اعضای نگون بخت خود در زندان مانز در آلبانی بطور مستمر از فرانسه به آلبانی سفرمیکند و با ابداع شیوه های جدید بر سرکوب اعضای به تنگ آمده  و ناراضی می افزاید.

درحالیکه ما بعد انتقال اسیران مان از عراق ناامن به جانب آلبانی انتظار میرفت با سهولت بیشتر و تسهلات لازم از امکان تماس و ملاقات حضوری با عزیزانمان برخوردار باشیم و بر سالیان انتظارمان در دیدار با جگرگوشه هایمان مهر پایان زده شود.

در ورای تمام خوش بینی هایمان، اخبار نگران کننده تر اینکه گفته می شود مریم رجوی با هدف دخالت در آشوب های اخیر عراق، همانند همکاری با نیروهای عربستان سعودی در کشتار حاجیان ایرانی در مکه در سال ۱۳۶۶ ، شماری از اعضای خود را به اجبار به میان معترضین عراقی گسیل داشته است تا اعتراضات بحق معیشتی مردمان ستمدیده عراقی را در مسیر بلوا و آشوب هدایت کنند و هرچه بیشتر بر تعداد کشته ها بیفزایند و وضیت کشور عراق را بیش از پیش بغرنج و پیچیده کنند. بنابراین این عمل ما خانواده های چشم براه را سخت نگران کرده است .

در این وانفسا خبرهای مسرت بخش هم داشتیم که خوشبختانه به یمن روشنگری بخش روابط خارجی دولت ایران و جداشده های قهرمان؛ رئیس جمهور فرانسه را برآن داشت که مقابل فرقه رجوی ایستادگی بخرج بدهد و در گام اول مانع از نمایش کنگره سالانه شان در سال جاری در ویلپنت پاریس بشود.

اکنون نیز شنیده ها حاکی است گویا دولت فرانسه قصد محدودسازی فعالیت های گروه تروریستی مجاهدین در خاک فرانسه را دارد. لذا ما خانواده های گیلانی آنرا به فال نیک گرفته و  این عمل دولت فرانسه را  ناشی از دوراندیشی و حمایت این کشور  از قربانیان فعالیت های تروریستی این گروه فرقه ای می دانیم.

خانواده های دردمند گیلک در نامه خود به رئیس جمهور فرانسه افزودند ” درخصوص محدود کردن فعالیتهای مخرب و تروریستی رجوی درخاک فرانسه بار دیگر از شما تقدیر و تشکرمیکنیم و مصرانه از شما استرداد مریم قجرعضدانلو ملقب به مریم رجوی به دستگاه عدالت در کشورعزیزمان ایران را خواستاریم تا پاسخگوی جنایات بیشمار تروریستی و قتل و کشتار ایرانیان رنجدیده از ظلم و جور رجویها باشند.”

تعدادی از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی از استان گیلان

۱-    حوری افضلی

۲-    زهرا ومسعود احمدی

۳-    طاهره وناهید ایمانی خوشخو

۴-    طاهره بازرگانی

۵-    منیره واحمد بازگونه

۶-    متیرا جعفرپور

۷-    محبوبه پورتولمی

۸-     مریم ترابی

۹-    مژگان تقی پور

۱۰-    اکرم تقی پور

۱۱-    اعظم تقی پور

۱۲-    پوران چاوشی

۱۳-    نسرین چاوشی

۱۴-    سید زهرا حسینی

۱۵-    ربابه حقگو

۱۶-    صدیقه حسینی

۱۷-    فاطمه ( پری ) خاوری

۱۸-    فریبا خدا پرستی

۱۹-    طاهره داورمنش

۲۰-    زهرا دخت مسرور

۲۱-    معصومه رئوف بشردوست

۲۲-    هاجرریحانی مقدم

۲۳-    سلیمه رضایی

۲۴-    اعظم سید سدیدی

۲۵-    آذرسید سدیدی

۲۶-    پوراندخت سید سدیدی

۲۷-    صفورا سید سدیدی

۲۸-    افسرساعتچی

۲۹-    حلیمه شکیبایی

۳۰-    مریم صالح

۳۱-    نسرین عترتی کوشالی

۳۲-    زهرا فرحناک

۳۳-    زیبا قوامی

۳۴-    فاطمه کامیاب

۳۵-    فهیمه گرفمی

۳۶-    قدسی گنجی

۳۷-    حسنی منصوری

۳۸-    ربابه محجوب

۳۹-    صفورا مقدسی

۴۰-    شهنازنادری

۴۱-    خاتون نظرپور

۴۲-    آذرنگهدار

۴۳-    لاله نقره ساز

۴۴-    هایده ناصرحجتی

۴۵-    پروانه وحدانی پور

۴۶-    معصومه یزدانی

۴۷-    بتول یوسفی

۴۸-    محمدعلی آقاجانی

۴۹-    هادی آلفته

۵۰-    مهدی اکبری

۵۱-    ولیرضا اکبری کهنه سری

۵۲-    مجید استادیان

۵۳-    حسن اعتمادی

۵۴-    مهربان بالایی

۵۵-    اصغربیاتی

۵۶-    یدالله پورپیردهقان

۵۷-    اسماعیل پورحسن

۵۸-    سید خلیل پورشافع

۵۹-     فرزان پورعابد

۶۰-    علی تولمی مقدم

۶۱-    جهانگیرجمالی

۶۲-    علی اصغرحاتم

۶۳-    میرافضل حبیب پورشریفی

۶۴-    فرهاد حسن پور

۶۵-    محمدرضا حقیقت

۶۶-    رضا حسن زاده

۶۷-    سعید خوش کردار

۶۸-    بابک خلیلی

۶۹-    محمود دهقان

۷۰-     عظیم راد محمدعلیزاده

۷۱-    منصورراهدار

۷۲-    محمدتقی سرپرست

۷۳-    محمد شبرخ

۷۴-    جبارصباحی

۷۵-    مسعود طوسی بخش

۷۶-    حمید علی اکبری

۷۷-    محمدرضا فیضی

۷۸-    محمد قادری

۷۹-    اسماعیل قاسمی

۸۰-    علی قلیزاده

۸۱-    عیسی گل محمدی

۸۲-    جمشید لقمانی

۸۳-    سیدولی محمدزاده

۸۴-    داود مراد خانی

۸۵-    مهدی مظلومی

۸۶-    ابراهیم موسی پور

۸۷-    سید مرتضی میرموسوی

۸۸-    مهدی نوروزی

۸۹-    محمدجواد نوروزی

۹۰-    اسماعیل نیکزاد

۹۱-    اسماعیل واحد خوش چهره

۹۲-    علی وظیفه شناس

۹۳-    ولی یکتا پرست

۹۴-    محمدتقی یوسفی

۹۵-    امیریونس  حقیقی

۹۶-    ایوب آذری بگلوری

۹۷-    محمد علی آگهی

۹۸-    خسرو احمدپور

۹۹-    حبیب افشانی

۱۰۰-    سیفعلی اصلانی

۱۰۱-    ابراهیم ( امین ) اسدان

۱۰۲-    فرامرزاقبالی

۱۰۳-    حمید ادهم ملکی

۱۰۴-    مجید ( شعبان ) اسرافیلیان

۱۰۵-    کیومرث ومهربان بالایی

۱۰۶-    محمدباقربانکی

۱۰۷-    مجید بزرگ زاده سندی

۱۰۸-    منصوربلالی

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو