سازمان نه تنها باعث پیشرفت و بهبود زندگی ما نشد بلکه ما را از داشتن امکانات اولیه محروم می کرد به عنوان مثال ما حق ازدواج نداشتیم و یا حق نداشتیم آزادانه زندگی کنیم و حتی امکاناتی مانند تلفن، رادیو نیز نداشتیم تا بتوانیم با خارج از قرارگاه تماس داشته باشیم. ساعت ها از ما کار می کشیدند بدون اینکه دستمزدی به ما بدهند.

آقای افشین جعفرزاده یکی از ایرانیانی بود که در کشور ترکیه در دام فریب مجاهدین گرفتار آمد و مسیر زندگی اش عوض شد. وی در سال ۱۳۷۴ برای کار به کشور ترکیه میرود و در آنجا در رشته خود که میکانیکی بود مشغول به کار می شود.

ایشان با کسانی آشنا می شود که به او قول مهاجرت و کار به آلمان را داده بودند اما بعدا متوجه می شود که آنان از عوامل سازمان مجاهدین هستند تا افراد را با بهانه کار در خارج از کشور گول زده و به قرارگاه مجاهدین در خاک عراق بفرستند.

موضوع گرفتار کردن افراد به اینجا ختم نمی شود تا اینکه برادرش مرتضی جعفرزاده را نیز مانند افشین فریب داده و به جای آلمان به قرارگاه اشرف مجاهدین در خاک عراق می فرستند و زندگی او را نیز خراب می کنند.

آقای افشین جعفرزاده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ در فرقه مجاهدین اسیر بودند تا اینکه بعد از سقوط صدام توانستند با کمک آمریکایی ها از آن سازمان جدا شوند.

ایشان نیز طی نامه ای از آقای کریم خان دادستان دادگاه بین المللی لاهه درخواست کرده اند که سازمان مجاهدین را به خاطر نقض حقوق بشر در حق اعضای خود مورد بازخواست قرار دهند.

آقای کریم خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی

احتراما،  اینجانب افشین جعفرزاده یکی از جداشدگان از سازمان مجاهدین ساکن در شهر ارومیه می باشم. من از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ اسیر این سازمان بودم در حالی که هیچ شناختی از این سازمان نداشتم و در اثر فریب آنان به مجاهدین پیوستم. آنها به من وعده کار در کشورهای اروپایی را داده بودند ولی به جای اینکه من را به آلمان بفرستند به قرارگاه اشرف در عراق فرستادند و زندگی من را نابود کردند.

سازمان نه تنها باعث پیشرفت و بهبود زندگی ما نشد بلکه ما را از داشتن امکانات اولیه محروم می کرد به عنوان مثال ما حق ازدواج نداشتیم و یا حق نداشتیم آزادانه زندگی کنیم و حتی امکاناتی مانند تلفن، رادیو نیز نداشتیم تا بتوانیم با خارج از قرارگاه تماس داشته باشیم. ساعت ها از ما کار می کشیدند بدون اینکه دستمزدی به ما بدهند. تازه باید در قبال کارهایی که انجام می دادیم به شدیدترین شکل ممکن هم در جلسات تفتیش عقیده حسابرسی و حتی تنبیه می شدیم.

در مدت کوتاهی که من در آنجا بودم شاهد ضایع شدن حق و حقوق تعدادی زیادی از افراد داخل سازمان بودم که از آنان به عنوان ابزار برای احقاق خواسته های خود استفاده می کردند و در صورت سرپیچی از فرمان با تنبیه های سخت مواجه می شدند.

اکنون من به عنوان یکی از جداشدگان از شما به عنوان دادستان دیوان دادگاه کیفری بین المللی درخواست می کنم مارا یاری کنید تا این سازمان در مقابل اعمال خود در کادر جنایت علیه بشریت پاسخگو باشد.

با تقدیم احترام – افشین جعفرزاده

Afshin Jafarzadeh’s letter to the Prosecutor of the International Criminal Court

Mr. Karim Khan

Distinguished Prosecutor of the International Criminal Court

Greetings

Respectfully, I am Afshin Jafarzadeh, a member of the Mojahedin-e Khalq Organization (MEK, MKO, Rajavi Cult) living in the city of Urmia in the province of West Azerbaijan in Iran. I was a captive of this organization from 2001 to 2003, while I had no knowledge of this organization. I joined the MEK only with deception and false promises. They promised me a job in European countries. But instead of sending me to Germany as planned, they sent me to Camp Ashraf in Iraq and destroyed my life.

The MEK not only did not improve my life as promised, but also deprived me of my basic human rights. For example, we did not have the right to marry and start a family. We had no right to live freely. We did not even have facilities such as telephone, radio, television or internet to be able to communicate with the outside world. They took hours of unbearable work from us without pay. In addition, we had to be severely inspected and even punished for what we did in self-criticism sessions.

During the short time I was there, I witnessed the loss of the rights of a large number of people within the organization, who used them as a tool to fulfill their demands, and if they disobeyed the orders, they would face severe punishments.

Now, as one of the victims of the Rajavi Cult, I request you, as the Prosecutor of the International Criminal Court, to help us hold the leaders of this organization accountable for their actions and widespread and continuous crimes against humanity.

With respect

Afshin Jafarzadeh

Urmia – West Azerbaijan – Iran

  • نویسنده : افشین جعفرزاده
  • منبع خبر : سایت راه نو