خانم عارف که در جریان اعلام برخی اسامی از کشته های زلزله اخیر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی تحت پوشش «فوت در اثر بیماری» بودند، فرقه رجوی را بعنوان یک جانی وطن فروش مورد لعن و نفرین قرار داده و گفتند؛ او باعث تمامی این خونهاست و باید دادگاهی شده و حساب جنایاتش را پس دهد.

چشم انتظار تماس و دیدار با عزیزانمان کم بود که نگرانی مان از خسارات احتمالی زلزله هم بدان اضافه شد. بنابراین آنچه که ما را نگران و بی تاب کرده است سانسور شدید خبری سران سازمان مجاهدین در اردوگاه این گروه در آلبانی است.

امروز خانم فاطمه عارف با حضور در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی از سلامتی برادر اسیرش در فرقه رجوی بواسطه زلزله اخیر در آلبانی ابراز نگرانی کردند.

خانم عارف مسئول انجمن نجات استان را در جریان ارسال نامه ای به رئیس جمهوری کشور آلبانی از سوی این خانواده  قرار دادند. در بخشی از نامه این خانواده به رئیس جمهوری کشور آلبانی آمده است:

«چشم انتظار تماس و دیدار با عزیزانمان کم بود که نگرانی مان از خسارات احتمالی زلزله هم بدان اضافه شد. بنابراین آنچه که ما را نگران و بی تاب کرده است سانسور شدید خبری سران سازمان مجاهدین در اردوگاه این گروه در آلبانی است. بنحویکه تاکنون هیچ خبری از زنده ماندن و یا احیانا کشته و یا زخمی شدن برادرم (حسن عارف) را ندارم. حتی سران فرقه رجوی اجازه تماس به آنها جهت رفع نگرانی ما خانواده ها را نیز نمی دهند.»

خانم عارف که در جریان اعلام برخی اسامی از کشته های زلزله اخیر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی تحت پوشش «فوت در اثر بیماری» بودند، فرقه رجوی را بعنوان یک جانی وطن فروش مورد لعن و نفرین قرار داده و گفتند؛ او باعث تمامی این خونهاست و باید دادگاهی شده و حساب جنایاتش را پس دهد. نامه خانم عارف به رئیس جمهور آلبانی که متن آن توسط ایشان در اختیار دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی قرار داده بشرح زیر می باشد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو