در پایان گردهمایی تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی که در 16 مهر سال 1398 در شهر ارومیه برگزار گردید، بیانه ای صادر شد که در آن خانواده ها از رئیس جمهور آلبانی و سایر ارگانهای حقوق بشری درخواست مساعدت های لازم برای دیدار و داشتن ارتباط با عزیزان شان دربند فرقه رجوی را کردند.

در پایان گردهمایی تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی که در ۱۶ مهر سال ۱۳۹۸ در شهر ارومیه برگزار گردید، بیانه ای صادر شد که در آن خانواده ها از رئیس جمهور آلبانی و سایر ارگانهای حقوق بشری درخواست مساعدت های لازم برای دیدار و داشتن ارتباط با عزیزان شان دربند فرقه رجوی را کردند.
بدین وسیله این بیانیه به همراه نامه زیر به رئیس جمهوری آلبانی و رونوشت آن به خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی ارسال گردید. ذیلا متن نامه و بیانیه پایانی گردهمایی اخیر خانواده ها دربند فرقه رجوی در استان آذربایجان غربی آورده می شود.

جناب رئیس جمهور آلبانی
آقای ایلیر متا
با تقدیم احترام ما جمعی از اعضای خانواده های دربند و اسیر در فرقه رجوی در کشور شما هستیم. سالهاست چشم انتظار تماس و یا دیدار با عزیزانمان بسر می بریم. ما امیداور بودیم بعد از انتقال فرزندانمان به کشور آلبانی که در آن به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی احترام گذاشته می شود بتوانیم صدای جگر گوشه هایمان را که اکنون به سن پیری و کهولت رسیده اند بشنویم و با آنها ملاقات کنیم.
این امر نه تنها تاکنون محقق نشده است بلکه فرقه رجوی بدتر از وضعیتی که در عراق داشت فرزندان ما در منطقه ای دور از محیط های شهری و محصور در سیم های خاردار در قرنطینه خود نگه داشته و آنان را گروگان گرفته است.
بنابراین عاجزانه از آن مقام محترم درخواست داریم تسهیلاتی در راستای ایجاد ارتباط و دیدار حضوری با فرزندانمان در کشور شما و  بدور از محیط فرقه رجوی در اختیار ما خانواده ها گذاشته شود.

با تقدیم احترام
تعدادی از خانواده های دربند فرقه رجوی از استان آذربایجان غربی

 

نامه اعتراضی تعدادی از خانواده های اسرای دربند فرقه رجوی به رئیس جمهور آلبانی

 

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو