باید گفت پرسه های مریم رجوی در خیابانهای تیرانا، و حضور بین مردم دردکشیده و خسارت دیده از زلزله و یا حضور در مراسم میلاد حضرت مسیح در کلیسای کاتولیک تیرانا و گرفتن گوشه ی تابلوی «شام آخر» حضرت مسیح با جرج آنتونیو فرندو، اسقف اعظم تیرانا و دورس، نمی تواند باعث چشم پوشیدن و یا فریب افکار عمومی و خانواده های قربانیان از جنایات بی شمار این فرقه بدنام و تروریست شود.

اگر تا دیروز شهردار منطقه یک پاریس، ژان فرانسوا لوگاره بر سر سفره کثیف مریم رجوی در پاریس ولو شده بود، و خواهر خواندگی «شهرداری منطقه یک پاریس» با اشرف ۳ در آلبانی را  امضاء کرد، حال نوبت آقای «محرم سولا» (Muharrem sula)  شهردار مانز است که از ته مانده این خان کثیف بهره مند شود.

مریم رجوی یکی از بدنام ترین زنان فرقه تروریستی «مجاهدین» است.  او هر چند به مدد دریافت پول های کثیف  از دیکتاتور وقت عراق – صدام حسین و شاه سعودی به یک زندگی اشرافی رسید، و در دنیای خیالی  و بی تاج و تختِ پست «ریاست جمهوری» روزگار می گذراند، ولی همچنان مورد نفرت مردم ایران است.

اگر تا دیروز «رغد» دختر صدام حسین سر بر شانه های مریم رجوی می گذاشت و او وی را بخاطر دوران سخت پیش آمده برای پدر دیکتاتورش تسلی می داد، حال اخراج از عراق به فرانسه و تبعید از این کشور به آلبانی کوچک و فقیر در بالکان بخش پایانی زندگی او را که با بیماری و کهولت سن عجین شده شکل داده است.

مریم رجوی تلاش می کند برغم وضعیت فلاکت باری که بدان گرفتار است، با فعالیت های سخیف و بی محتوایش  آنهم در کشوری کیلومتر ها دور از ایران همچنان در بورس رسانه ای باقی بماند!

بنظر می رسد مریم رجوی  فراموش کرده است که او نه در ابتدا، بلکه در انتهای راهی است که نه تقدیر و سرنوشت بلکه عملکرد فرقه ای و تروریستی سازمان شان در طی ۴ دهه گذشته این گروه را در ساحل آلبانی به گِل نشانده است.

اگر رهبران مجاهدین امروز از استراتژی «کانون های شورشی» دم می زنند صرفا برای بستن دهان منتقدین، حامیان مالی و اربابان ابری و عربی شان برای ادامه حمایت، و اعضای اسیر در اردوگاه این فرقه  در آلبانی برای وادار شدن به سکوت است.

استراتژی واقعی و البته منطقی و معقول برای سازمانی که نه راه پیش دارد و نه راه پس، همان استراتژی «انتظار و مرگ» است. که پایان این فرقه را رقم می زند

اگر تا دیروز شهردار منطقه یک پاریس، ژان فرانسوا لوگاره بر سر سفره کثیف مریم رجوی در پاریس ولو شده بود، و خواهر خواندگی «شهرداری منطقه یک پاریس» با اشرف ۳ در آلبانی را  امضاء کرد، حال نوبت آقای «محرم سولا» (Muharrem sula)  شهردار مانز است که از ته مانده این خان کثیف بهره مند شود.

بنابراین پیش بینی می شود دیدار مریم رجوی با آسیب‌دیدگان زلزله در آلبانی که در هفتم دیماه ۹۸ صورت گرفت و آقای شهردار مانز هم در این ولگردی او را همراهی کرد به امضاء سندی در برادر خواندگی شهرداری مانز آلبانی با اشرف ۳ منجر شود!

البته پیشتر از این نیز مریم رجوی در سه شنبه شب، سوم دیماه ۱۳۹۸در مراسم میلاد مسیح در کلیسای کاتولیک تیرانا شرکت کرده بود.

البته حضور وی در کلیسا و شرکت در مراسم میلاد مسیح که سنبل صلح و دوستی است بدور از سبقه تروریستی و خوی وحشی و جنایت کاری اوست و صرفا کاربرد تبلیغی و رسانه ای دارد.

چرا که باید بیاد آوریم زمانی را که او دمار از روزگار مسیحان فریب خورده در تشکیلات مجاهدین در خاک عراق در می آورد. آنان را وادار به طلاق همسرانشان می نمود، و دربدترین شکل ممکن تحقیر و سپس شکنجه شان کرد. که می توان بعنوان نمونه از آقای ادوارد ترمادو یکی از ارامنه کشورمان نام برد که چگونه گرفتار فرقه رجوی در خاک عراق شد. ایشان ۹ سال را در اسارت نیروهای عراقی و ۱۲سال را در اسارت فرقه رجوی با انبوه شکنجه های روحی و روانی سپری کرد.

باید گفت پرسه های مریم رجوی در خیابانهای تیرانا، و حضور بین مردم دردکشیده و خسارت دیده از زلزله و یا حضور در مراسم میلاد حضرت مسیح در کلیسای کاتولیک تیرانا و گرفتن گوشه ی تابلوی «شام آخر» حضرت مسیح با جرج آنتونیو فرندو، اسقف اعظم تیرانا و دورس، نمی تواند باعث چشم پوشیدن و یا فریب افکار عمومی و خانواده های قربانیان از جنایات بی شمار  این فرقه بدنام و تروریست شود.