تاریخ، مردان جنایتکار زیادی را به خود دیده است. ولی آنچه که رجوی را از آنان متمایز می سازد، اوج وقاحت، دریدگی و بی شرمی تمام عیاری است که در جسم و جان، و روح و روان این مردک پلید شیطان صفت وجود دارد.

تحویل پرونده جنایات رجوی به دادگاه بین المللی لاهه تحولی بزرگ و یک نقطه عطف در راستای دادخواهی جداشدگان و اعضای گرفتار در مجاهدین از شخص مسعود  رجوی ، مریم قجر عضدانلو و کادرهای ارشد این سازمان است که در زندانی کردن، شکنجه های روحی و روانی و جسمی، قتل، ترور شخصیت و انواع و اقسام محدودیت های دیگر نقش مستقیم و غیر قابل انکاری داشتند.

اگر امروز کار رجوی بعد از ۴۰ سال ترور و جنایت، وطن فروشی و جاسوسی، کشتن مردم ایران و اعضای خود ، به دادگاه بین المللی لاهه می کشد قطعا نتیجه  مماشات و برخوردهای دوگانه با تروریسم و حمایت های آشکار و پنهان دولت های غربی از گروه تروریستی فاسد و بدنام مجاهدین است.

تاریخ، مردان جنایتکار زیادی را به خود دیده است. ولی آنچه که رجوی را از آنان متمایز  می سازد اوج وقاحت، دریدگی و  بی شرمی تمام عیاری است که در جسم و جان، و روح و روان این مردک پلید شیطان صفت وجود دارد.

رجوی در طول ۴ دهه گذشته در چندین جبهه مشغول خیانت و قتل و کشتار بود. او با پیوستن به ارتش صدام بدترین سناریوی ممکن در تاریخ خیانت و وطن فروشی را رقم زد.

رجوی خود و سازمانش را در مقابل مردمی قرار داد که از کوچک و بزرگ قهرمانانه با ارتش صدام در طول مرزهای مشترک ایندو کشور در حال نبرد بودند.

رجوی در هر بار شکست ، مرزهای جدیدی از خیانت را درمی نوردید تا شاید روزی در ایران به قدرت برسد.

همکاری با سرویس های اطلاعاتی اغلب کشورهای غربی، برخی از کشورهای منطقه و عربی، همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در کشتن دانشمندان هسته یی کشورمان، همکاری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی در کشتن حاجیان ایرانی در مکه در مرداد ماه ۱۳۶۶ که به جان باختن ۲۷۵ انسان بی گناه انجامید و هزاران جنایت دیگر بخشی از پرونده قطور این جانور وحشی در طول سالیان گذشته را تشکیل می دهد.

اما بدترین اقدام رجوی فریب برخی از جوانان ایرانی در کشورهای همسایه و بردن آنان به کشور عراق بود. رجوی به اسیران جنگی ایران در عراق هم رحم نکرد. سعی کرد آنان را نیز در راستای وطن فروشی هایش هزینه کند.

البته جنایات رجوی به همین جا ختم نشد.  وی ضمن اینکه دشمن قسم خورده مردم ایران محسوب میشد اعضای خود را نیز زندان و شکنجه می کرد. آنها یا باید در مسیر اهداف ضد ایرانی رجوی کشته می شدند و یا باید در زندان و زیر شکنجه عوامل رجوی جان می دادند.

دوبار محکومیت بین المللی و گزارش «انستیتوی تحقیقات دفاع ملیRAND) )  وزارت د فاع آمریکا در مرداد سال ۱۳۸۸ گویای اوضاع اسفبار نقض حقوق بشر در درون مناسبات مجاهدین است.

رجوی یک جانی وحشی و یک حیوان درنده تمام عیار است. از هر طرف که چرخید فقط خون می ریزد.

رجوی هرگز فکر نمی کرد روزی پرونده جنایات او هم به دادگاه بین المللی لاهه برود. بنظر می رسد تاریخ مصرف او نیز برای حامیان شان رو به اتمام است. و دادگاه بین المللی لاهه آخرین میخ را بر تابوت بی صاحب او وارد خواهد کرد.

در این میان خوشحالی خانواده های دردمند و اعضای جداشده که سالهای عمرشان را رجوی بر باد داد قابل وصف نیست. آنان با ارسال پیام های ویدئویی کوتاه، خوشحالی خود را از این واقعه مهم ابراز کرده و آرزو دارند خیلی زود رجوی را در حالیکه بر روی صندلی متهم در دادگاه بین المللی لاهه نشسته ببینند که چگونه می خواهد به این همه جنایاتش پاسخ دهد.

لینک به پیام خانم مهناز سپه پور مسئول تشکل مادران، قربانیان  فراموش شده فرقه رجوی در استان آذربایجان غربی و خواهر ناصر سپه پور کشته شده بدست مجاهدین در یوتیوب

لینک به پیام آقای قادر رحمانی عضو پیشین مجاهدین در یوتیوب

لینک به پیام آقای سعید دربندی عضو پیشین مجاهدین در یوتیوب

لینک به پیام آقای غلامرضا شیردم عضو پیشین مجاهدین در یوتیوب

لینک به پیام آقای نادر مهدی پناه عضو پیشین مجاهدین در یوتیوب

لینک به پیام آقای محمدرضا محمدنژاد برادر بهمن محمدنژاد گرفتار در فرقه رجوی در یوتیوب

لینک به پیام آقای سعید محمدنژاد برادر زاده بهمن محمدنژاد گرفتار در فرقه رجوی در یوتیوب

 

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : راه نو