تشدید قرنطینه اعضاء و بحرانهای درون تشکیلاتی اخیر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی ، بی آبرویی جهانی بویژه در افکار عمومی مردم آلبانی و افشای ماهیت فرقه ای و تروریستی این گروه در رسانه های جهان از جمله عوامل دست یازیدن  سران مجاهدین به چنین ترفند هایی مضحک بشمار می رود

 اخبار موثق  رسیده از آلبانی حاکی است که عوامل مجاهدین با پخش شایعاتی در بین جداشدگان در آلبانی و دیگر کشورها در صدد کسب اطلاعات از فعالیت انجمن های نجات، در سطح کشور هستند.

کار عوامل اطلاعاتی مجاهدین در آلبانی و دیگر کشورها بدین شکل است که تلاش می کنند این شایعه را  که قرار است از هر خانواده اسیر در فرقه رجوی در آلبانی تعداد سه نفر به آلبانی اعزام شوند،  پخش کرده اند تا جداشده ها  هم در تماس با خانواده هایشان در ایران از چند و چون این موضوع باخبر شوند. تا در  گام بعدی با نفوذ دادن عوامل اطلاعاتی شان در جمع جداشدگان از کم و کیف فعالیت های انجمن های نجات کشور و خانواده آنها به یکسری اطلاعات دست یابند.

بنابراین به تمامی جداشدگان بویژه در آلبانی توصیه می شود هیچ خبری از تماس خود  با خانواد هایشان را در هیچ جمعی که ممکن است عوامل اطلاعاتی مجاهدین در بین آنها باشد مطرح نکنند. و بدانند همه اینها توطئه سران منافقین است. لازم است جداشده هایی که با خانواده هایشان در ایران تماس دارند به  آنها  در رابطه با ترفند های مجاهدین برای تخلیه اطلاعاتی آنها هوشیاری های لازمه را بدهند.

تشدید قرنطینه اعضاء و بحرانهای درون تشکیلاتی اخیر در اردوگاه مجاهدین در آلبانی ، بی آبرویی جهانی بویژه در افکار عمومی مردم آلبانی و افشای ماهیت فرقه ای و تروریستی این گروه در رسانه های جهان از جمله عوامل دست یازیدن  سران مجاهدین به چنین ترفند هایی مضحک بشمار می رود.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو