تهدید به ترور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر که از سوی «سخنگوی مجاهدین» (بخوانید رهبری مجاهدین) در سایت رسمی این فرقه بتاریخ 15 اردیبهشت صورت گرفت دقیقا ناشی از ماهیت خشونت طلبی این فرقه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود است.

پدیده خشونت و ترور یسم همواره در سازمان مجاهدین خلق به تناسب شرایط مورد بهره برداری قرار گرفته است، فقط اشکال آن متفاوت بوده ، اما نتایج حاصل از آن در راستای یک هدف کلان به تاثیرات مورد نظر این فرقه منجر شده است.

تنافض رفتاری مجاهدین این است که آنان همیشه تلاش کرده اند برای پیشبرد اهداف سازمانی و برای بدست آوردن حمایت های بین المللی، چهره ای انسانی و دموکراتیک و آزادیخواهانه از خود در عرصه جهانی نشان دهند.

ماهیت خشونت طلبی که در ساختار ایدئولوژی مجاهدین نهادیه شده می تواند رویکرد به خشونت را در اشکال مختلف آن توجیه و نتیجه گیری تئوریک کند، همچنانکه طی چندین دهه گذشته نیز هیچ تغییری در رویکرد این فرقه به خشونت ورزی دیده نشده و بعنوان یک اصل در حیات خشونت بار این فرقه بدان نگریسته شده است.

فرقه رجوی برای موجه جلوه دادن ماهیت تروریستی و خشونت ورزی خود همواره از جانیان و تروریست های دیگر گروههای تروریستی در برخی شهرهای کشور نیز حمایت کرده و حتی همکاریهای عملی نیز با آنان داشته است.

بنابراین کسب حمایت از سوی چند نماینده آمریکایی و اروپایی با صرف پول های هنگفت هرگز نتوانسته است معیاری برای قبول مجاهدین بعنوان یک گروه متعارف سیاسی در عرصه داخلی و یا بین المللی باشد.

همچنانکه چه در دهه های گذشته و چه در حال حاضر هرگز باعث نشده است نگاه  مردم ایران و حتی جهان به مجاهدین از یک گروه تروریستی و فرقه یی به یک گروه سیاسی تغییر کند. هرچند به دلایلی آنان از لیست گروههای تروریستی اروپا و کاناد و آمریکا خارج شده اند.

بنابراین تهدید به ترور وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای اخیر که از سوی «سخنگوی مجاهدین» (بخوانید رهبری مجاهدین) در سایت رسمی این فرقه بتاریخ ۱۵ اردیبهشت صورت گرفت دقیقا ناشی از ماهیت خشونت طلبی این فرقه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود است.

به گزارش خبرگزاری های ایران، همایش «علمی محله اسلامی» با حضور آقای احمد وحیدی وزیر کشور، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، زهره الهیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و جمعی از اندیشمندان و محققان صبح پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در سالن چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

آقای احمد وحیدی در این همایش گفت: هم در حوزه سیاست‌گذاری و هم در حوزه اقدام موضوعات اجتماعی یک خلأ وجود دارد. به گونه‌ای که ساختاری مشابه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای اقتصاد، وجود ندارد. ما محله اسلامی را از منظر سیاست اجتماعی بررسی و سیاست‌های اجتماعی را با توجه به جغرافیا و مجتمع‌های انسانی تنظیم می‌کنیم… در چنین محله‌ای آسیب اجتماعی رخ نمی‌دهد.

رهبران مجاهدین که اجرای طرح «محله اسلامی» را در راستای از بین رفتن زمینه فعالیت های ایذایی این فرقه و حفاظت و جلوگیری از فریب جوانان ایرانی می بینند،  به صورت هیستریک به آن واکنش نشان داده وزیر کشور ایران را تهدید به ترور کردند. البته باید یادآوی کرد که بخشی از این تهدید ناشی از شکست مفتضحانه طرح فریب کارانه مجاهدین تحت عنوان «جوانان محلات و شهرها» در اغتشاشات سال گذشته است که در اتاق فکر ضد انقلاب و سرویس های جاسوسی کشورهای متخاصم برنامه ریزی شده بود.

نتیجه اینکه این تهدید و اینکه «نخستین کار در یک محله اسلامی کیفر دادن احمد وحیدی و ضمیمه کردن او به لاجوردی و صیاد شیرازی است» آشکار ترین وجه از خوی وحشی خشونت طلبیو روح آنارشیسم اجتماعی و آوانتوریسم )تمایل به اخذ تصمیم ناگهانی و بدون اندیشه (لجام گسیخته حاکم بر رهبران مجاهدین است که باید توسط مجامع بین المللی و حقوق بشری محکوم شده و مذموم شناخته شود.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو