آنچه که در رابطه با این مزدور گفتنی است اینکه؛ خانواده های دردمند اسیران دربند فرقه رجوی هیچگاه فراموش نخواهند کرد که چگونه صافی الیاسری این مزدور قلم به مزد بر علیه حضور آنان در مقابل اسارتگاه لیبرتی در جراید آنروز عراقی مطلب می نوشت. یا در دادگاههای عراق سعی می کرد در پرونده خانواده هایی که از دست فرقه رجوی بخاطر قتل فرزندانشان شکایت کرده بودند به نفع قاتل تاثیر گذار باشد.

در تاریخ چهارم شهریور ۹۸ اعضای فرقه رجوی در اردوگاه این گروه در آلبانی برای گرامیداشت مرگ یک مزدور عراقی این گروه به نام صافی الیاسری گردهم آمدند تا به سوگ بنشینند.

این مزدور قلم به مزد قلمش را  در تطهیر اعمال جنایتکارانه این گروه در قبال دریافت پول های آغشته به خون بکار گرفت. این در حالی بود که وی سابقه همکاری با استخبارات صدام حسین را نیز در پرونده اش داشت.

الیاسری یک نویسنده بعثی و از مخالفین دولت تشکیل شده در دوران پسا صدام بود. وی  علاوه بر مقاله نویسی در سایت های وابسته به گروه  تروریستی «مجاهدین» در  سایت های سلفی و خشونت گرا در عراق نیز مطالبی را منتشر میکرد.

مجاهدین  سعی کردند با بزرگ کردن نام و نشان او و دادن القابی نظیر « نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس و میهن‌پرست عراقی» که نه مشهور بود و نه میهن پرست، هم وابستگی او به دستگاه کثیف استخبارات عراق را رفع و رجوع کنند و هم  با نشان دادن یک گربه بجای شیر به خود مشروعیت داده و جنایاتشان را بپوشانند.

بدین ترتیب الیاسری از جمله مزدوران وفادار به «مجاهدین»  بود که اغلب در مهمانسرای جلو قرارگاه اشرف که مختص عراقیان بود، همراه با خانواده اش پرسه می زد تا دستمزد حمایت از این گروه را بگیرد.

یادمان نرفته است که در نیمه اول سال ۱۳۹۰ رسانه های عراقی از اختلافات مالی  الیاسری با سران فرقه رجوی در خاک عراق نوشتند. مبنی بر اینکه؛ به دنبال گلایه نویسنده و مزدور بعثی «مجاهدین» از مبالغ ناچیر دریافتی از این فرقه و تهدید به رسانه ای کردن سوابق همکاری خود و سایر نویسندگان عراقی با این گروه، سران فرقه رجوی  وی را به مرگ تهدید کردند.

در آن مقطع رسانه های عراقی پرده از میزان مبالغ دریافتی وی از «مجاهدین» برداشتند و افزودند : میزان دریافتی الیاسری از این گروه  ۳۵۰۰ دلار در ماه است. بنحویکه پس از افشای ارتباطات گسترده یاسری با فرقه رجوی  خاندان یاسری در عراق برائت خود را از او اعلام نمودند.

آنچه که در رابطه با این مزدور گفتنی است اینکه؛ خانواده های دردمند اسیران دربند فرقه رجوی هیچگاه فراموش نخواهند کرد که چگونه صافی الیاسری  این مزدور قلم به مزد بر علیه حضور آنان در مقابل اسارتگاه لیبرتی در جراید آنروز عراقی مطلب می نوشت. یا در دادگاههای عراق سعی می کرد در پرونده خانواده هایی که از دست  فرقه رجوی بخاطر قتل فرزندانشان شکایت کرده بودند به نفع قاتل تاثیر گذار باشد.

تنفر از این مزدور قلم به مزد تنها در حیطه خانواده های اسیران در بند فرقه رجوی در عراق نبود. بلکه خود عراقیان نیز از این فرد بدلیل نزدیکی بیش از حد به مجاهدین که  کردکشی بهار  سال ۱۳۷۰در شمال عراق  را در پرونده خود داشتند، بشدت متنفر بودند.

اینگونه بود که با خروج فرقه رجوی از عراق او نیز از ترس مجازات توسط مردم عراق، به همراه مجاهدین  از این کشور گریخت.

درخواست تمناگونه الیاسری از  رجویها مبنی بر اعزام وی و خانواده اش به فرانسه  مورد قبول فرقه واقع نشد. لذا او  بالاجبار راهی لبنان شد. سپس به ترکیه رفت و در قطع ارتباط کامل با رجویها در ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸ به سیاق سرنوشتی که در تقدیر هر مزدور وطن فروش و خائن به وطن است،  او نیز به جای دفن در عراق خاک سرد یک کشور بیگانه را در آغوش کشید. تا بدین ترتیب کارنامه سیاهش در همکاری با فرقه تروریستی رجوی بسته شود.

  • نویسنده : پوراحمد
  • منبع خبر : سایت راه نو