برایت توصیه می کنم از هر فرصت و شرایط پیش آمده نهایت استفاده را برای جدا شدن از این فرقه ضاله استفاده کرده و برای آینده خود زندگی جدیدی را شروع کنی. مسلما ما نیز همه جانبه از شما حمایت خواهیم کرد.

در روزهای اخیر آقای لطیف نمازدوست برادر علیرضا نمازدوست گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی در دفتر انجمن نجات استان حضور یافت و ضمن دیدار با مسئول دفتر نمایندگی انجمن نجات و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت فرقه مجاهدین  در این کشور، همچنین ابراز خوشحالی از آغاز محاکمه سران و اعضای اصلی مجاهدین در دادگاه تهران، نامه ای خطاب به برادرش علیرضا را تقدیم حضور کرد تا به طرق مقتضی به دست برادرش در اردوگاه این فرقه برسد و هم در فضای مجازی انتشار یابد.

متن نامه بشرح زیر است:

با سلام خدمت برادر عزیزم علیرضا، امیدوارم حالت خوب بوده باشد و هیچگونه ملالی نداشته باشی و اگر خواسته باشی از احوالات ما باخبر باشی به شکر خدا خوب هستیم. و پدر و مادر هم که میدانی فوت کردند و آرزوی دیدن ترا با خود به آن زمان بردند.

برادر عزیرم نمی دانم آیا خبر تشکیل انجمن نجات آلبانی را شنیده ای یا خیر؟ اکنون مدتی است که انجمن نجات آلبانی توسط جداشدگان در این کشور تشکیل و شروع به فعالیت نموده است که این اقدام تبدیل به نقطه امید ما خانواده ها شده است. چرا که می تواند صدای ما در کشور آلبانی در مقابل نقض فاحش حقوق بشر اعضای مجاهدین توسط سران فرقه رجوی باشد.

بنابراین تشکیل انجمن نجات آلبانی فرصتی استثنایی برای خلاص شدن از شر فرقه تروریستی مجاهدین محسوب میشود که امید زیادی را هم در دل خانواده ها و هم در دل کسانی که خواهان جدایی از این فرقه هستند ایجاد کرده است. اخیرا هم با شنیدن خبر اعلام جدایی رسمی آقای علی اصغر زمانی و علی محمد رحیمی از مجاهدین و پیوستن شان به انجمن نجات آلبانی بیش از پیش ما را نسبت به اینده امیدوار کرد.

بنابراین برایت توصیه می کنم از هر فرصت و شرایط پیش آمده نهایت استفاده را برای جدا شدن از این فرقه ضاله استفاده کرده و برای آینده خود زندگی جدیدی را شروع کنی. مسلما ما نیز همه جانبه از شما حمایت خواهیم کرد.

به امید دیدار – لطیف نمازدوست

  • منبع خبر : سایت راه نو