فعالیت های انجمن آسیلا در آلبانی و خانواده ها در ایران اساسا دو روی یک سکه محسوب می شوند که هر کدام از آنها بدون نیمه دیگر کامل نمی شود. مسلما این همگرایی در آینده نزدیک به برچیده شدن اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی و انتخاب نحوه زندگی برای تک تک اعضای گرفتار منتهی خواهد شد.

روز گذشته آقای مهدی پالیده برادر ایوب پالیده گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در کشور آلبانی با حضور در دفتر نمایندگی انجمن نجات ارومیه از فعالیت های انجمن آسیلا در تیرانا حمایت کرد.

آقای مهدی پالیده از خانواده های دردمند شهرستان سلماس در دیدار با مسئول دفتر نمایندگی انجمن نجات استان گفت: امروز انجمن آسیلا به درخت تنومندی در فضای سیاسی اجتماعی آلبانی تبدیل شده که حرفهای زیادی برای گفتن در مقابله با فرقه گرایی و تحریف تاریخ  و توسط رهبران مجاهدین دارد که براحتی قابل حذف و کنار گذاشتن نیست.

در درون فرقه رجوی نیز کسانی که قصد جدایی دارند مسلما انجمن  آسیلا تنها نقطه امید آنان در بیرون از حصارهای فیزیکی و ذهنی فرقه محسوب می شود همچنانکه تلاش ما خانواده ها نیز برای آزادی عزیزانمان ار دست رهبران فرقه و ملاقات با آنان نیز بدون انجمن آسیلا به جایی نخواهد نرسید.

در پایان این گفتگو مسئول نمایندگی انجمن نجات استان نیز ضمن تشکر از حضور ایشان در دفتر انجمن، گفت: فعالیت های انجمن آسیلا در آلبانی و خانواده ها در ایران اساسا دو روی یک سکه محسوب می شوند که هر کدام از آنها بدون نیمه دیگر کامل نمی شود. مسلما این همگرایی در آینده نزدیک به برچیده شدن اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی و انتخاب نحوه زندگی برای تک تک اعضای گرفتار منتهی خواهد شد.

گفتنی است دهها فعالیت حقوق بشری، مصاحبه با رسانه های آلبانیایی، تجمعات افشاگرانه در مورد نقض حقوق بشر در مناسبات درون تشکیلات فرقه تروریستی مجاهدین ، پخش تراکت، بروشورهای افشاگرانه و انتشار کتاب در خصوص مناسبات فرقه گرایانه و رفتارهای قرون وسطایی رهبران مجاهدین با اعضای این فرقه تنها بخشی از فعالیت های آسیلا در کشور آلبانی محسوب می شود.

لازم به ذکر است آقای ایوب پالیده اهل شهرستان سلماس هم اکنون با ۶۴ سال دارد. وی  در سال ۱۳۶۱ گرفتار سرپل های ارتباطی مجاهدین در کشور ترکیه گردید و بطور قاچاقی به کشور عراق انتقال یافت.

خانواده آقای ایوب پالیده تاکنون تلاش های زیادی برای رهایی ایشان از چنگ فرقه رجوی  انجام داده اند. اما تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو