فرهاد سعادت در سن ۲۰ سالگی در سال ۱۳۶۴ به خدمت سربازی رفت. و به مدت ۲۶ماه در جبهه های جنگ علیه نیروهای بعثی صدام جنگید . او که تنها یک ماه به پایان خدمت مقدس سربازی اش مانده بود در سال ۱۳۶۷ در جبهه مهران در اثر هجوم نیروهای بعثی اسیر شد.

به گزارش خبرنگار سایت راه نو، صبح روز پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۴۰۱ آقای رضا سعادت پدر دردمند و چشم انتظار سرباز وظیفه فرهاد سعادت اسیر در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی برای چندمین بار در طول سال جاری در دفتر نمایندگی انجمن نجات آسیب دیدگان از خشونت استان آذربایجان غربی حضور یافت و با مسئول این دفتر به گفتگو نشست.

در این دیدار ایشان ضمن ابراز نگرانی مجدد از وضعیت فرزندش و یادآوری درخواست های متعددش از مقامات آلبانی جهت تسهیل شرایط برای ایجاد ارتباط با فرزند سربازش، از مسئول دفتر نمایندگی انجمن نجات استان خواست تا بار دیگر ندای او به فرزندش در اردوگاه فرقه رجوی را به هر نحو ممکن در آلبانی برساند.

مسئول انجمن نجات استان نیز ایشان را از آخرین وضعیت فرقه در آلبانی و گسترش روز افزون انجمن آسیلا قرار داد و اینکه چگونه فرقه رجوی سعی می کند با ترساندن و سخت نشان دادن شرایط بیرون از فرقه افراد آنان را همچنان در بند فرقه نگه دارد. فشارهای روزافزون و فرارهای موفق اعضای ناراضی و منتقد، سران فرقه رجوی را به ستوده آورده و موجب وحشت آنان از فرارهای رو به گسترش در درون فرقه شده است.

ضمن اینکه طی مدت حضور تحمیلی این فرقه به آلبانی مردم این کشور نیز بخوبی پی به ماهیت خشونت طلبی و تروریستی  این فرقه برده و برخلاف روزهای اول که مریم رجوی سعی می کرد با نزدیک شدن به مردم این کشور برای خودش اعتبار بخرد اکنون این مردم هستند که از این فرقه دوری جویند.

در مقابل اما انجمن آسیلا هم روز به روز در پیوند بیشتر با مردم کشور آلبانی جایگاه ویژه ای یافته و به پیش می روند . بنحویکه این انجمن حال به نقطه امید تمامی منتقدین و خواهان جدایی از فرقه رجوی تبدیل شده است.

در پایان گفتگو مسئول انجمن نجات ابرااز امیدواری کرد تا هم فرهاد و سایر اعضای در بند فرقه رجوی هرچه زودتر آزاد شده و بتوانند آزادانه زندگی کرده و خانواده ها و عزیزانشان را ببینند.

آقای رضا سعادت پس از این دیدار در یک پیام کوتاه ویدئویی از فرزندش خواست تا اردوگاه این فرقه در آلبانی را ترک کند.

گفتنی است آقای فرهاد سعادت در سن ۲۰ سالگی در سال ۱۳۶۴ به خدمت سربازی رفت. و به مدت ۲۶ماه در جبهه های جنگ علیه نیروهای بعثی صدام جنگید . او که تنها یک ماه به پایان خدمت مقدس سربازی اش مانده بود در سال ۱۳۶۷ در جبهه مهران در اثر هجوم نیروهای بعثی اسیر شد.

آقای  فرهاد سعادت در همایش دیماه ۱۴۰۰ در یک ارتباط تصویری با انجمن آسیلا شرکت کرد و در گفتگو با برخی از اعضای آسیلا خواست تا او را از آخرین وضعیت فرزندش مطلع کنند.

پیام ویدئویی کوتاه ولی تاثیرگذار پدر فرهاد سعادت سرباز اسیر در فرقه رجوی در آلبانی: (آپارات)

پیام ویدئویی کوتاه ولی تاثیرگذار پدر فرهاد سعادت سرباز اسیر در فرقه رجوی در آلبانی: (یوتیوب)

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو