از کوزه همان تراود که در اوست. مجاهدین یک گروه افراطی‌ی فرقه گراست که در زرورق دموکراسی خواهی پیچیده شده است. ذات و ماهیت ایدئولوژی این فرقه خشونت طلبی و تروریسم  است.

ابوالقاسم رضایی  از مسئولین رده بالای فرقه تروریستی مجاهدین با منتشر کردن توئیتی پلیس های آلبانی که در اقدام علیه پادگان این فرقه در البانی حضور داشتند را به «پاسخ سخت» تهدید کرد.

وی نوشت: «تمام نیروهای پلیس آلبانی که در اقدام جنایتکارانه و سرکوبگرانه به اشرف حضور داشته و باعث به شهادت رسیدن مجاهد خلق علی مستشاری شدند باید بدانند پاسخ سختی در برابر این رفتار جنایتکارانه و وحشیانه دریافت خواهند کرد.»

اولا ؛ باید به مجاهدین گفت از کوزه همان تراود که در اوست. مجاهدین یک گروه افراطی‌ی فرقه گراست که در زرورق دموکراسی خواهی پیچیده شده است. ذات و ماهیت ایدئولوژی این فرقه خشونت طلبی و تروریسم  است.

دوما، رهبران مجاهدین هنوز جرات نکردند از هویت واقعی تروریست وحشی و جلاد دهه شصتی هلاک شده خود  یعنی عبدالوهاب فرجی نژاد جهرمی با نام سازمانی افشین رونمایی کنند. از او همچنان با نام پاسپورتی علی مستشاری نام برده می شود. همان جلادی که ۳۵ سرباز اسیر شده در عملیات موسوم به فروغ جاویدان را یکجا تیرباران کرد.

سوما؛ مجاهدین قرار بود با هشتگ تهران را فتح کنند. اما همینکه پلیس آلبانی کامپیوترهایشان را جمع کرد، سرو صداهاهایشان خوابید. خاک بر سرتان که از پس پلیس آلبانی بر نمی آیید بعد برای ایرانی که پوزه آمریکا را به خاک غرب آسیا مالیده رجز می خوانید.