برخی منابع خبری در شبکه های اجتماعی مدعی شدند مریم رجوی رهبر «مجاهدین» به دلیل حمله ناشی از فشار عصبی پایان ناآرامی‌های 48 ساعته در کشور، به بیمارستان منتقل شده است.

برخی منابع خبری در شبکه های اجتماعی مدعی شدند بیوه رجوی (مریم عضدانلو) رهبر «مجاهدین» به دلیل حمله  ناشی از فشار عصبی پایان ناآرامی‌های ۴۸ ساعته در کشور، به بیمارستان منتقل شده است.

این خبر هنوز از منابع دیگری تائید نشده است. ولی با توجه به کهولت سن و ابتلای وی به بیماری سرطان که گفته می شود بخش عمده فعالیت های این شر خارجه نشین را تحت الشعاع قرار داده است می تواند صحت داشته باشد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو