سازمان سعی می کند از اطلاعات کسب شده از جداشده گان، برای ایجاد رعب و وحشت در داخل خود فرقه استفاده کند. سازمان برای قدرت نمایی وانمود می کند این اطلاعات را از داخل کشور جمع آوری کرده است تا انگیزه کسانی را که قصد ترک فرقه را دارند از بین برده و این ذهنیت را در آنها ایجاد کند که هیچ آینده ای در بیرون از فرقه برای آنها متصور نیست.

عوامل فرقه در گفتگو با جداشدگان سعی می کنند از مناسبات افراد با سایر جداشده ها در خود آلبانی، و یا هرگونه اطلاعاتی که از انجمن های نجات کشور و یا خانواده ها در داخل کشور دارند را جمع آوری کنند.

طی این ماهای اخیر بخصوص همین دو ماه گذشته دفتر فرقه رجوی در آلبانی به سر کردگی جواد خراسان و فریدون سلیمی که مرکز جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای فرقه است، دست به قدرت نمایی میزنند که گویی در این کشور صاحب قدرتی هستند.

آیا این قدرت نمایی است یا ترس از جدا شدگان؟  بگذارید  روشن تر بگویم دفتر فرقه چندین سرویس امنیتی خارجی را استخدام کرده که کاملا دور تا دور محل دفتر فرقه رجوی در آلبانی را محافظت کنند که مبادا یک دفعه رژیم بلایی بر سر آنها بیاورد.

اما اصل داستان اینجاست که عوامل فرقه در این دفتر که به جداشدگان پول پرداخت می کنند سعی می کنند کار دو روزه را ده روزه کنند. تا با سوال و جواب های مختلف از جداشدگان برخی اطلاعات مورد نیاز فرقه را کسب کنند.

لذا  این عناصر شکنجه گر و بی آبروی فرقه برای هر فرد یک تا یک و نیم ساعت وقت میگذارند تا به بهانه پول دادن سیر تا پیاز آنها را بیرون کشیده و تخلیه اطلاعاتی شان کنند.

عوامل فرقه در گفتگو با جداشدگان سعی می کنند؛ از مناسبات افراد با سایر جداشده ها در خود آلبانی، و کسانی را که در این رابطه در داخل شهر دیده و چیزهایی را که شنیده اند و یا هرگونه اطلاعاتی که از انجمن های نجات کشور و یا خانواده ها در داخل کشور دارند را جمع آوری کنند.

آقای غلامرضا شکری عضو جدا شده از فرقه رجوی می گوید: سازمان از این اطلاعات برای ایجاد رعب و وحشت در داخل خود فرقه استفاده می کند. سازمان برای قدرت نمایی وانمود می کند این اطلاعات را از داخل کشور جمع آوری کرده است تا انگیزه کسانی را که قصد ترک فرقه را دارند از بین ببرند.

ضمن اینکه به آنها این مفهوم را القاء می کنند که اگر کسی از سازمان جدا شود در بدترین شرایط چه در داخل کشور و چه در دیگر کشورها بسر خواهد برد و سرنوشت بد بقیه را پیدا خواهند کرد.

  • نویسنده : غلامرضا شکری عضو پیشین مجاهدین
  • منبع خبر : سایت راه نو