مجاهدین که تمامی عرضه های خیانت، مزدوری و تروریسم را درنوردیده است، اینبار تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در تعدادی از کانال های تلگرامی خود مورد آشکار ترین توهین ها که تنها شایسته رهبری این گروه است قرار داد.

مجاهدین که تمامی عرضه های خیانت، مزدوری و تروریسم را درنوردیده است، اینبار تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در تعدادی از کانال های تلگرامی خود مورد آشکار ترین توهین ها که تنها شایسته رهبری این گروه است قرار داد.

باخت تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل ژاپن در  مرحله نیم نهایی بازیهای جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ بهانه خوبی به دست مزدوران بی وطن داد تا بار دیگر نیش های زهرآلود خود را اینبار نثار ورزش کشورمان بکنند.

ورزشی که در همه جای دنیا از سیاست جداست   ولی در دستگاه تبلیغاتی منگول مجاهدین همه چیز از جمله ورزش نیز می تواند در راستای اهداف و سیاست های وطن فروشانه این گروه بکار گرفته شود.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو