مواضع فرقه تروریستی مجاهدین درباره فلسطین، تلاشی مفتضحانه برای فرار از هرگونه موضع گیری است. آنها برای حفظ منافع خود و استمرار ارتباط با رژیم صهیونیستی و حامیان آن، هیچگاه به سمت اتخاذ موضعی که باعث خشم اسرائیل شود قدم بر نمی دارند.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از رسانه های ایرانی: فرقه تروریستی مجاهدین همواره به دلیل تمنا برای کسب پشتیبانی غرب و ادامه آن، مواضع و رفتارهای همسو با سیاست های غرب، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل بر علیه فلسطین و . . . اتخاذ کرده است؛ حتی اگر این رفتارها، علیه حقوق بشر باشد چرا که انتظار از گروه های تروریستی و آدمکش بیش از این هم نیست.

مواضع فرقه تروریستی مجاهدین در قبال تحولات فلسطین و کشتار مردم این کشور به ویژه اهالی غزه توسط صهیونیست ها، نمونه خوبی برای بررسی و مطالعه ماهیت رویکردی و رفتاری آن در قبال مسائل حقوق بشردوستانه است. سرکرده متواری این فرقه اخیرا اعلام کرده که راه حل مسئله فلسطین براندازی نظام جمهوری اسلامی است و همه آنچه در فلسطین رخ می دهد حاصل اقدامات ایران است!

این سخن بلاهت آمیز از سرکرده پیر و از کارافتاده مجاهدین نادیده انگاشتن مجاهدت های ملت فلسطین در طول بیش از هفت دهه غارت و اشغالگری صهیونیست هاست. از حیات جمهوری اسلامی بیش از ۴۵ سال نمی گذرد اما، فلسطینیان بیش از ۷۵ سال است که در حال مبارزه مستمر و خستگی ناپذیر و بدون وقفه با متجاوزان غاصب هستند. سرکرده این فرقه  به زعم خود برای گرفتن ماهی پوسیده، در شرایطی که سرتاسر ملت های جهان این روزها همبستگی خود را با فلسطینی ها نشان می دهند و موضوع فلسطین برای چند دهه راهبردی ترین مسئله جهان اسلام و جهان عرب بوده است، احمقانه دست و پا می زند تا تلاش یک ملت و امت برای اعاده حیثیت و کرامت خود را که در نتیجه دهه ها اشغالگری رژیم صهیونیستی خدشه دار شده است را مصادره به مطلوب کند.

سرکرده باند تروریست و خائن مجاهدین که ننگ پشتیبانی از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایرانیان هیچگاه از پیشانی او و باند تبهکارش زدوده نمی شود و روزی هم باید به جرم خیانت بزرگ علیه میهن و قتل عام هزاران شهروند ایرانی، محاکمه و مجازات شود، آن قدر از تحولات دنیا و منطقه به دور و پرت است که متوهمانه گمان می کند می تواند لبریزشدن صبر یک ملت در محاصره، در بزرگترین زندان روباز جهان و تلاش اش برای رهایی را برای خوش‌داشت اسرائیل و آمریکا به ایران پیوند دهد، غافل از آنکه خود غرب حامی اسرائیل نیز به خوبی می داند که تنش های طولانی مدت بین رژیم صهیونیستی و فلسطین نتیجه دهه ها غصب، ترور، قتل و سرکوب، محاصره و کودک کشی رژیم نژادپرست اسرائیل است.

علاوه بر این ها حمایت های همیشگی و این روزهای مردم سراسر جهان از فلسطین در مناسبت ها و رویدادهای مختلف چه معنایی دارد؟ آیا جز این است که افکار عمومی به روشنی آگاه است که یک رژیم آپارتاید قاتل و ناقض حقوق بشر، از چند دهه قبل تاکنون همچنان در حال جنایت علیه یک ملت است؟

مواضع فرقه تروریستی مجاهدین درباره فلسطین، تلاشی مفتضحانه برای فرار از هرگونه موضع گیری است. آنها برای حفظ منافع خود و استمرار ارتباط با رژیم صهیونیستی و حامیان آن، هیچگاه به سمت اتخاذ موضعی که باعث خشم اسرائیل شود قدم بر نمی دارند.

به هر جهت موضع گیری فرقه تروریستی مجاهدین در حمایت از اسرائیل کودک کش هیچ گونه اهمیت و تأثیری بر معادلات منطقه ندارد. مقاومت و مردم فلسطین بارها هیمنه رژیم صهیونیستی را لگدمال کرده اند.

بدین ترتیب می توان گفت تمامی موضع گیری های شرم‌آور سران مجاهدین در حمایت از اسرائیل  نیز ناشی از نگرانی رهبران فاسد و بدنام این فرقه از ضربه سنگین به کارفرمایشان است که تمامی امیدهای آنان را برای ضربه زدن به ایران و ایرانی را به یاس تیدیل کرده است.  

مسلما گذشت زمان به ضرر مجاهدین است و رهبران پیر و بیمار  این فرقه نیز بیش از همه به آن واقفند و به همین دلیل هم است  که شب و روز نمی شناسند و هر چی در چنته ناپاکشان دارند بیرون ریخته و مانند کسی که در حال غرق شدن است به هر خس و خاشاکی چنگ می زنند.

اما دور نیست آن زمانیکه رهبران فاسد و بدنام این فرقه به جرم خیانت بزرگ در دادگاه ملت محاکمه و به سزای خود برسند.