ما هیچ گروه مشخصی را حمایت نمی کنیم. ما مردم ایران را حمایت می کنیم. آینده مردم ایران به خودشان بستگی دارد. ما بشکل فعالانه با کسانی که خارج از ایران هستند کار می کنیم.

آقای ژیار گل خبرنگار بی بی سی فارسی در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۷ مصاحبه یی با آقای بریان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا انجام داده است. ذیلا بخشی از این مصاحبه آورده می شود.

خبرنگار: سازمان مجاهدین خلق در همین کنار کنفرانس (ورشو) گردهمایی دارند رودی جولیانی یکی از سخنرانان کنفرانس است. چطور شد که مجاهدین خلق را انتخاب کردید؟

برایان هوک: ما مجاهدین را انتخاب نکردیم.

خبرنگار: چطور ممکنه اینها (مجاهدین) بدون اینکه پشتیبانی داشته باشند گروهمایی داشته باشند؟

بریان هوک: ما هیچگونه هماهنگی یا همکاری با آنها در رابطه با تجمعات شان نداشتیم. بدلیل آزادی بیان در همه جای دنیا گروههای مخالفی هستند . ما هیچ گروه مشخصی را حمایت نمی کنیم. ما مردم ایران را حمایت می کنیم. آینده مردم ایران به خودشان بستگی دارد. ما بشکل فعالانه با کسانی که خارج از ایران هستند کار می کنیم.
وزیر خارجه آقای پمبئو بعد از آغاز کارشان به کالیفرنیا رفتند و در کتابخانه ریگان به ۱۰۰۰ نفر از ایرانیان خارجه نشین صحبت کردند. من بطور مرتب با آنها ملاقات می کنم. اما دولت ترامپ از هیچ گروه خاصی حمایت نمی کند.

خبرنگار: اینکه رودی جولیانی اونجا صحبت میکنه ، این تصور را ایجاد می کنه که گردهمایی مجاهدین خلق از حمایت کلیه دستگاه هیات حاکمه آمریکا برخوردار است.

بریان هوک: او از اعضای دولت نیست.

خبرنگار: رودی جولیانی وکیل آقای ترامپ است.

بریان هوک: گفتتم او از اعضای دولت نیست.

منبع: سایت فارسی بی بی سی