بر اساس اطلاعات بدست آمده، روز گذشته در یکی از همین نشست ها که با حضور فهمیه اروانی برگزار گردیده، اعضای عادی حاضر در جلسه که بسیار عصبی بودند، انتقادات شدیدی را نسبت به سازمان و مسئولین آن مطرح کرده اند.

به گزارش رسانه ایرانی مشرق، پس از آنکه جعل صوت مسعود رجوی برای مقامات ارشد فرقه دردسرساز گردید، کادر رهبری سازمان تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش نیروها، اجازه حضور اعضای عادی در چند نشست محرمانه و بیان انتقادات خود در حضور مژگان پارسایی و فهمیه اروانی دو مقام ارشد حاضر در اشرف ۳ را صادر کنند. تصمیمی که تاکنون در این تشکیلات سابقه نداشته است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده، روز گذشته در یکی از همین نشست ها که با حضور فهمیه اروانی برگزار گردیده، اعضای عادی حاضر در جلسه که بسیار عصبی بودند، انتقادات شدیدی را نسبت به سازمان و مسئولین آن مطرح کرده اند. فضای انتقادی در این نشست به سمتی می رود که اروانی نتوانست شدت انتقادات را تحمل کند و جلسه مذکور را ترک می نماید. با خروج اروانی از جلسه، بین اعضا و کادر معترض و برخی مسئولین درگیری لفظی صورت می گیرد که مسئولین اشرف ۳ با انتقال معترضین به بازداشتگاه سعی می کنند فضای تشنج و شورش را تا حدودی کنترل کنند.

گفته می شود افراد باقی مانده در نشست مورد اشاره، با مشاهده برخورد ضربتی فرقه با معترضین، انتقاداتی را مطرح کرده اند از جمله اینکه گفته اند : «اگر بنا به انتقاد است، چرا باید معترضین به بازداشتگاه منتقل شوند؟ مگر خود شما به ما اجازه این کار را ندادید؟ هدف از ایجاد فضای انتقادی چیست؟»

بر اساس اخبار موجود، ظاهرا این جلسه با ناراحتی همه اعضای عادی و بی نتیجه به پایان می رسد و نیروها با دلخوری نشست را ترک می کنند ضمن اینکه آنها دچار نگرانی و شک و تردید به رهبران سازمان به دلیل فراهم کردن این فضای انتقادی شده اند.

براساس گزارش مزبور،  این روزها فرقه تروریستی مجاهدین با چالش های مختلفی مواجه است که به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:

 1 – گسترش درخواست اعضا برای خروج از اشرف

۲ – تشکیک در بین اعضا حتی مسئولین و کادرها درباره زنده بودن مسعود رجوی، جعل صوت رجوی اعضا را قانع نکرده است.

۳ – عدم حضور مریم رجوی در اشرف ۳

۴ – نگرانی اعضا از بازگشت به شرایط و وضعیتی پیش که در عراق دچار بودند – قربانی و کشته شدن .

۵ – ناامیدی از آینده کاملا مجهول

۶ – فشار کشور آلبانی به فرقه تروریستی مجاهدین

۷ – ممنوع الخروجی و ممنوع الورودی مریم رجوی به آلبانی

۸ – افزایش مرگ های مشکوک در درون فرقه

۹ – ادامه وضعیت کنترل های امنیتی

۱۰ – افراد فقط می توانند به صورت گروهی به قسمت های تفریحی و کوهستانی بروند.

۱۱ – ادامه گشت های شبانه از اول تاریکی تا اول روشنایی

۱۲ – ممنوعیت استفاده از موبایل خصوصا بعد از مرگ شریفی

۱۳ – افزایش سوالات اعضا درباره مریم رجوی، از جمله اینکه مریم رجوی کجاست و چرا در اشرف ۳ حضور پیدا نمی کند؟

  • منبع خبر : رسانه های ایران