در سالهای پایانی دهه هشتاد فرقه رجوی تحت فشار افشاگریهای خانواده آقای فرجی پور و سایر خانواده ها آقای محمدرضا فرجی پور که در اسارت فرقه رجوی است را مجبور کردند در مقابل قرارگاه اشرف علیه تحصن خانواده ها  صحبت کند. تا بدین وسیله خانواده ها را مجبور به بازگشت به ایران بکنند.

پیام تسلیت سردبیر ، و هیأت مدیره سایت راه نو  به آقای علیرضا فرجی پور ، و خانواده داغدیده ایشان

در نهایت تالم و تاثر مطلع شدیم پدر بزگوار آقای علیرضا فرجی پور ، آقای نصرت فرجی پور  که مدتی بود در بستر بیماری بسر می بردند، در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۹ در شهر نقده دار فانی را وداع گفتند.

لازم به ذکر است که خانواده محترم فرجی پور بیش از سی سال است که  چشم انتظار دیدار فرزندشان آقای محمدرضا فرجی پور  که در فرقه رجوی اسیر است، هستند.

خانواده فرجی پور بویژه آقای علیرضا فرجی پور سالهاست که در ارتباط تنگاتنگ با انجمن نجات استان آذربایجانغربی تلاش های خستگی ناپذیری برای رهانیدن برادرشان از دست این فرقه  مبذول داشته اند که قابل تقدیر و قدردانی است.

در سالهای پایانی دهه هشتاد فرقه رجوی تحت فشار افشاگریهای خانواده آقای فرجی پور و سایر خانواده ها محمدرضا فرجی پور فرزند این خانواده که در اسارت فرقه رجوی است را مجبور کردند در مقابل قرارگاه اشرف علیه تحصن خانواده ها  صحبت کند. تا بدین وسیله خانواده ها را مجبور به بازگشت به ایران کنند.

پیام تسلیت به آقای علیرضا فرجی پور

خانواده  فرجی پور طی سالیان اخیر نامه های متعددی به محمدرضا فرجی پور اسیر در فرقه رجوی نوشته اند ولی هرگز پاسخی دریافت نکردند.

بدین ترتیب بار دیگر از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای والده محترمه و سایر اعضای خانواده فرجی پور صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.

خداوند قرین رحمتش فرماید.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو