به گفته الکسیس کوهلر که از چهره های مهم کاخ الیزه است، این تصمیم در جلسه روز هفتم آبان «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری و «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه گرفته شد. وی ادامه داد؛ عدم حضور سران مجاهدین در فرانسه ، این امکان را ایجاد می کند که اتحادیه اروپا مجال بهتری برای ادامه مذاکرات با ایران داشته باشد.

الکسیس کوهلر رئیس دفتر امانوئل مکرون طی مصاحبه ای اعلام کرد با توجه به روابط دو جانبه دولت فرانسه با جمهوری اسلامی ایران بزدوی «مجاهدین» را بخاطر فعالیت تروریستی و سوابق آنها در ترور از خارج فرانسه اخراج خواهند کرد.

فرانسه گروه تروریستی مجاهدین را از فرانسه اخراج می کند.

وی گفت؛ زمان آن رسیده تا پاریس درباره امکاناتی که در اختیار رهبر و مدیران گروه تروریستی مجاهدین قرار داده است، تجدیدنظر کند. فرانسه برای محدودسازی حضور کادر گروه تروریستی مجاهدین در خاک این کشور «اقدامات جدی» اتخاذ خواهد کرد.

به گفته الکسیس کوهلر که از چهره های مهم کاخ الیزه است، این تصمیم در جلسه روز هفتم آبان «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری و «ژان ایو لو دریان» وزیر خارجه فرانسه گرفته شد. وی ادامه داد؛ عدم حضور سران مجاهدین در فرانسه ، این امکان را ایجاد می کند که اتحادیه اروپا مجال بهتری برای ادامه مذاکرات با ایران داشته باشد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو