واکنش های هیستریک و تحقیر آمیز فرقه رجوی بر علیه خانواده ها که در هیچ فرهنگ و مرام و مسلکی نمونه ندارد، ذات حقیقی این فرقه بدنام را بیرون می ریزد.

رهبران بدنام و مزدور مجاهدین هیچ حرمت و احترامی برای خانواده ها  و تمامی مادران و پدرانی که موهای سپیدشان، کمرهای خمیده با چهره های غمگین شان را بهم پیوند می دهد، قائل نیستند.

پیام آقای محمدرضا محمد نژاد و خانواده شان برای برادرش بهمن که در اردوگاه مریم رجوی در آلبانی گرفتار شده است!

خانواده آقای بهمن محمدنژاد ، که هم اکنون در اسارت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی بسر می برد ، برای دولت آلبانی و همچنین سازمان های حقوق بشری یک پیام ویدئویی ارسال کرده اند و از آنها می خواهند که اجازه دهند برای دیدار با برادرشان بعد از ۳۹ سال جدایی به این کشور سفر کنند.

لازم به توضیح است که از اول اردیبهشت ۹۹ به ابتکار آقای ابراهیم خدابنده مدیر عامل نجات کشور فراخوان امضای طومار اینترنتی مورد استقبال خانواده های دردمند در ایران ، همچنین ایرانیان خارج از کشور قرارگرفت که بلافاصله شروع به امضای آن جهت ارسال به نخست وزیر آلبانی آقای «ادی راما» کردند که هم اکنون نیز ادامه دارد.

بنحویکه تاکنون نزدیک به ۱۱۰۰۰ امضای درخواست از سوی خانواده ها و حامیان حقوق بشر در سرتاسر جهان در آن ثبت شده است.

در متن این طومار از دولت آلبانی خواسته می شود تا به خانواده ها اجازه داده شود با عزیزانشان در اردوگاه مجاهدین خلق در این کشور که سران فرقه مانع جدی در این مسیر است ملاقات کنند.

از روزی که تعدادی از خانواده های دردمند ایرانی به ابتدایی ترین حقوق انسانی خود قیام کرده و فریاد دادخواهی شان برای چندمین بار برای ملاقات با فرزندان اسیرشان در زندان مجاهدین در آلبانی را به گوش جهانیان از جمله دولت مردان آلبانیایی رسانده اند، حرمت شکنی، تهمت و توهین  سران بدنام فرقه رجوی بر علیه خانواده ها شروع شده است. که در اوج درماندگی و اخلاق فرقه ای خانواده های دردمند را «مشتی تروریست» خطاب کرده اند!!؟؟

رهبران بدنام و مزدور مجاهدین هیچ حرمت و احترامی برای خانواده ها  و تمامی مادران و پدرانی که موهای سپیدشان، کمرهای خمیده با چهره های غمگین شان را بهم پیوند می دهد، قائل نیستند.

نگاه ابزار گونه به انسان و لگدمال کردن و تحقیر تمامی احساسات خدادادی بشر ، اصلی ترین ویژگی فرقه رجوی است.

بنابراین خانواده ، داشتن همسر و فرزند، زندگی کردن در کنار پدر و مادر ، دوست داشنن خواهر و برادر و  هرآنچه که بوی زندگی را می دهد، خط سرخی است که سران فرقه برای اعضای این گروه ترسیم کرده و آنان را با به بند کشیدن در اردوگاه دورافتاده این گروه در آلبانی از این همه موهبت و نعمت الهی محروم ساخته اند.

واکنش های هیستریک و تحقیر آمیز فرقه رجوی بر علیه خانواده ها که در هیچ فرهنگ و مرام و مسلکی نمونه ندارد، ذات حقیقی این فرقه بدنام را بیرون می ریزد.

از طنز گردانی بر علیه خانواده ها، تا مصاحبه و میزگرد، و انواع و اقسام نمایشات مضحک در سیمای اسارت بار و شیطان منظر این فرقه همه و همه حاکی از این است که خانواده ها بخوبی نقاب از چهره بدنام و زشت این گروه را کنار زده و امید به آزادی از اسارت این فرقه بدنام در دل اسرای دربند این فرقه در آلبانی را زنده کرده اند.

مترجم: سحر نیامنش

لینک به پایگاه خبری – تحلیلی آلبانیایی گازتا ایمپکت (Gazeta Impakt)

  • منبع خبر : سایت راه نو