آقای حسن حیرانی در این مصاحبه که شنیدن صحبت هایش وجدان هر انسان آزاده ای را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: دفترچه های کوچکی در جیب داشتیم که باید هر روز فاکت های جنسی خود را در آن می نوشتیم. هر شب در نشستی به نام «غسل» جلوی فرمانده در حالیکه بقیه نشسته بودند فاکت های جنسی و لحظات عاشقانه و زندگی طلبی های خودمان را می خواندیم که واقعا شرم آور و خجالت آور بود

توضیح: در تاریخ دهم نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۹ آبان ۱۳۹۸ مصاحبه ای از آقای حسن حیرانی عضو پیشین «مجاهدین» در تلویزیون فارسی بی بی سی پخش گردید.

آقای حیرانی در این مصاحبه که شنیدن صحبت هایش وجدان هر انسان آزاده ای را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: دفترچه های کوچکی در جیب داشتیم که باید هر روز فاکت های جنسی خود را در آن می نوشتیم. هر شب در نشستی به نام «غسل» جلوی فرمانده در حالیکه بقیه نشسته بودند فاکت های جنسی و لحظات عاشقانه و زندگی طلبی های خودمان را می خواندیم که واقعا شرم آور و خجالت آور بود.
عضو جدا شده از فرقه رجوی گفت: واحد سیاسی فرقه هر روز دستورالعمل اتاق سایبری فرقه را برای پیرمردها و پیرزن های پشت کامپیوتر نشین، صادر می کرد. تا با تولید پیام های ضد ایرانی مسئولیت های روزانه شان را انجام دهند.
وی ادامه داد: ما در آلبانی ملزم به ایجاد چند حساب کاربری در فضای مجازی بودیم که باید از طریق آنها اخبار مرتبط با مریم رجوی را باز نشر می دادیم و در زیر آن کامنت های مثبت می گذاشتیم.

لینک به مقاله لیندا پرسلی و آلبانا کاساپی خبرنگاران بی بی سی در تیرانا تحت عنوان: مجاهدین خلق؛ گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند (۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ – ۲۰ آبان ۱۳۹۸)

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو