از دیگر موضوعات برجسته شده در این شماره از مجله راه نو مواضع رسانه های بین المللی بر علیه مجاهدین و افشاگری از مناسبات بغایت فرقه ای این گروه در آلبانی است.

مجله خبری – تحلیلی راه نو شماره ۱ مخصوص فصل زمستان ۱۳۹۷ چاپ و منتشر گردید.

این مجله در برگیرنده  ۱۵ مطلب در حوزه مسائل مربوط به فعالیت های ضد ملی و میهنی سازمان مجاهدین خلق می باشد. سخن سردبیر اولین مطلب این مجموعه است. که تلاش دارد اهداف این مجله را در چند جمله بیان کند.

در بخشی از سخن سردبیر آمده است:

«. . . سازمانی که با سه ویژگی ؛ خشونت ورزی و تروریسم، ساختار و مناسبات فرقه ای و وابستگی به بیگانگان و  دشمنان این مرز و بوم شناخته شده و نقش پیاده نظام دشمن در تمامی عرصه های سیاسی ، نظامی، فعالیت های جاسوسی و  . . . را بعهده دارد.

. . . مجله خبری – تحلیلی راه نو، تلاش خواهد کرد مسیری نو  در افشاگری عملکرد سازمان «مجاهدین»  طی ۴ دهه گذشته را پیش برده و بر ابعاد مغفول  از فعالیت های تروریستی این گروه بپردازد.

راه نو، صدای به جای مانده مادران و پدرانی است که در حسرت دیدار فرزندان اسیرشان در فرقه رجوی  لحظه شماری می کنند و یا دار فانی را وداع گفتند و جز سنگ و چوب از سوی این گروه  چیز دیگری نصیب شان نشده است.

نامه اعتراضی خانواده های استان آذربایجانغربی به گزارش ۱۴۰ صفحه ای عفو بین الملل، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه چرا در این گزارش هیچ اشاره یی به؛  تروریسم و جنایات «مجاهدین» در ایران طی ۴ دهه گذشته، محدودیت های اعمال شده بر  اسیران دربند این فرقه در منز Manez در آلبانی و ممنوعیت خانواده ها از دیدار با عزیزانشان نشده است.

از دیگر موضوعات برجسته شده در این شماره از مجله راه نو مواضع رسانه های بین المللی بر علیه مجاهدین و افشاگری از مناسبات بغایت فرقه ای این گروه در آلبانی است.

ضمن اینکه وضعیت زنان در تشکیلات مجاهدین نیز از دید رسانه ها پنهان نمانده و مطالبی در این رابطه نیز در مجله راه نو درج گردیده است.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو