کارشناس بی بی سی گفت: مجاهدین خلق با متهم کردن ایران به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان، در حال ماهیگیری از آب گل آلود هستند. آن‌ها بلندگوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده و خودشان عملا کشفی ندارند.

کنفرانس مطبوعاتی «مجاهدین» که با آب و تاب فراوان در تاریخ هشتم مهر ۹۸ در واشینگتن برگزار گردید با هیچ اقبالی روبرو نشد. «مجاهدین» مدعی در اختیار داشتن اسنادی شده بودند که حمله اخیر به تأسیسات نفتی سعودی کار ایران بوده است!

این کنفرانس برای مجاهدین به حدی حیاتی بود که حتی یک روز قبل، خبر برگزاری چنین کنفرانسی را در واشینگتن از سایت های  رسمی و دیگر کانال های رسانه ای خود اطلاع رسانی کرده بودند. ولی در عمل به غیر از  چند رسانه غربی و  آمریکایی معلوم الحال که با پول «مجاهدین» خبررسانی می کنند هیچ واکنشی از سوی دولتمردان غربی و عربی به این کنفرانس نشان داده نشد.حتی کارشنان و تحلیل گران سیاسی نیز به این نمایش مسخره با دیده شک و تردید نگریسته و اینکه سرویس های اطلاعاتی صرفا حدس و گمان های خود را از زبان این پادوهای مفلوک و ورشکسته بیان می کنند. بی بی سی و ایران‌اینترنشنال هرچند با قطع برنامه‌های عادی خود، پوشش زنده کنفرانس مطبوعاتی «مجاهدین»  را در اولویت قرار دادند. ولی در عمل برای بی بی سی فارسی نه تنها خوراک تبلیغاتی فراهم نکرد بلکه برعکس کارشناس آن پته «مجاهدین» را نیز روی اب ریخت.

کارشناس بی بی سی گفت: مجاهدین خلق با متهم کردن ایران به حمله علیه تأسیسات نفتی عربستان، در حال ماهیگیری از آب گل آلود هستند. آن‌ها بلندگوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده و خودشان عملا کشفی ندارند.

ولی سوال اینجاست چرا واقعا خود آمریکا و یا عربستان سعودی در این رابطه سند و مدرک ارائه ندادند؟ باید گفت فرقه رجوی آلت دست جنگ طلبان است و هر از چندگاهی نیاز است تا تکه استخوانی از صاحبانش گرفته و مدتی را با آن سر کند.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو