رسانه های فرانسوی خبر دادند که پلیس این کشور با حضور در مقر تروریست های مجاهدین آن محل را تفتیش کرده است. گزارش رسانه های ایرانی از این ماجرا نشان می دهد که احتمال استرداد ۳ تن از اعضای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران وجود دارد.

به گزارش رسانه ها روز چهارشنبه گذشته  پلیس فرانسه به مقر فرقه تروریستی مجاهدین در شهرستان والدواز در شمال غرب پاریس یورش برد.

رسانه های فرانسوی خبر دادند که پلیس این کشور با حضور در مقر تروریست های مجاهدین آن محل را تفتیش کرده است.

همچنین گزارش شد که در این عملیات نیروهای پلیس فرانسه، نیروهای ژاندارمری و نیروهای مبارزه با کلاهبرداری فرانسه حضور داشتند و تفتیش از یکی از شبکه های تلویزیونی مجاهدین و سازمان تبلیغاتی این فرقه تروریستی انجام شده است.

گزارشات دریافتی از این ماجرا نشان می دهد که احتمال استرداد ۳ تن از اعضای فرقه تروریستی مجاهدین به ایران وجود دارد.

  • منبع خبر : رسانه های ایرانی و فرانسوی