فرقه ها خطرناکند. آنها آزادی ما، ارتباط ما با کسانی که دوستمان دارند، و دارایی ما را از ما می گیرند. آنها به فرزندان ما هم رحم نمی کنند.  آنها ما را دشمن خانواده خود می کنند. رهبران طماع و فاسد فرقه ها، هنوز افراد آسیب پذیر، ولی در عین حال نرمال را در یک نقطه بحرانی در زندگی شان گیرانداخته، ایمانشان را تخریب و ذهنشان را استثمار نموده، از بدنشان سؤ استفاده می کنند، و اموالشان را به غارت می برنند.

کلیپ زیر یک نمونه از جدیدترین عوام فریبی های فرقه رجوی را نشان می دهد که در ایام شهادت امام حسین(ع)، در اردوگاه این گروه در آلبانی بوقوع پیوست و امسال با چهره ای گستاخانه تری به میدان آمد. «امام زاده ای» که بیش از چهل سال است به جای شفا دادن کور می کند حال در ردیف امامان معصوم قرار گرفته و اعضای نگون بخت این فرقه در آلبانی به دستور مریم رجوی شعار «یا حسین یا مسعود» را سر دادند؟؟!!

. . . آنچه که ما فرقه می نامیم، بیانگر وجه مهمی از بنیادگرایی است. البته، فرقه برای یک نفر، مذهب یا سازمان سیاسی یا اقتصادی و برای فرد دیگری چیز دیگری است. بنابراین فرد باید در این خصوص تمایزات دقیقی برقرار سازد، تا در خصوص هر گروه با معیارهای معینی قضاوت نماید. اولا، تمامی فرقه ها دارای رهبری کاریسماتیک هستند، که خودش به طور فزاینده ای سوژه پرستش می شود، و در بسیاری از موارد، اشاعه دهنده اعمال خلاف عرف و اخلاق است. اعتقادات مذهبی به طور عمومی راه را برای خداگونه کردن رهبری به این شکل باز می کند. ثانیا، در فرقه ها از روش ها و پروسه های روانی استفاده می شود. و ثالنا در یک رابطه متقابل اقدام به سؤ استفاده روانی و استثمار ذهنی از بالا (اهرم رهبر و جمع حاکم) و ایده آلیسم از پائین (بستر جذب و عضو گیری) وجود دارد.

فرقه ها خطرناکند. آنها آزادی ما، ارتباط ما با کسانی که دوستمان دارند، و دارایی ما را از ما می گیرند. آنها به فرزندان ما هم رحم نمی کنند.  آنها ما را دشمن خانواده خود می کنند.

رهبران طماع و فاسد فرقه ها، هنوز افراد آسیب پذیر، ولی در عین حال نرمال را در یک نقطه بحرانی در زندگی شان گیرانداخته، ایمانشان را تخریب و ذهنشان را استثمار نموده، از بدنشان سؤ استفاده می کنند، و اموالشان را به غارت می برنند.

برگرفته از کتاب «فرقه ها در میان ما»

اثر به یادماندگی دکتر مارگارت تالر سینگر فقید

 روانشناس کلینیکی و استاد وقت دانشگاه کالیفرنیا در برکلی آمریکا

ملاحظه: برای دیدن این ویدئو در Y0uTube به آدرس ریر مراجعه کنید

https://www.youtube.com/watch?v=CaYppR81zag

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو