جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات، اسناد و مدارک و‌ حکم‌های صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل داده شد

به گزارش سایت خبری کانون آوا، جمعی از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوی روز دوشنبه پنجم جولای ۲۰۲۱ در مقر دادگاه بین المللی لاهه حضور پیدا کرده و یک مجموعه از شکایات، اسناد و مدارک و‌ حکم‌های صادره مربوط به آن، به دبیرخانه دادگاه بین المللی لاهه در هلند بصورت حضوری تحویل داده شد.

به هنگام ارائه، اسناد و مدارک ، توسط یکی از اعضا دبیرخانه مورد بررسی اولیه قرار گرفت و در دفتر دبیرخانه ثبت گردید.

در ادامه تعدادی از اعضا شرکت کننده در مقابل دیوان عالی لاهه یک اکسیون برگزار کرده و بانصب بنر و پخش اطلاعیه جنایات فرقه رجوی افشا گردید که‌ مورد استقبال و توجه شهروندان هلندی قرار گرفت.

این حرکت یک اقدام بسیار بزرگ برای باز کردن پرونده جنایات مسعود رجوی و همسر تروریستش مریم قجرعضدانلو می باشد و مسلما این شکایت که همراه با اسناد متقن و همچنین حکم صادره از طرف شعبه قضایی محاکم بین المللی که شاکیان آن تعداد ۴۲نفر از اعضا سابق که توسط دژخیمان رجوی شکنجه و زندانی شده و‌ فرقه رجوی ده ها سال از افراد بیگاری شبانه روزی بدون هیچگونه دستمزدی کشیده است، باید همراه با مسئولین این جریان تروریستی در این دادگاه محاکمه علنی شده ‌و به سزای اعمالشان برسند.

گفتنی است نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق مجاهدین از سران این فرقه و جمعی از اعضای کادر ارشد آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی و عمومی بین‌الملل تهران در تاریخ هفدهم اسفند ۱۳۹۹ برگزار گردید.

در این جلسه، خواهان این پرونده از خسارات روحی و معنوی فراوان، آزار جسمانی زنان، نداشتن حق ازدواج، عدم اجازه تردد به اماکن شهری و عمومی، شکنجه های هولناک ازقیبل زدن با کابل، داغ کردن با هوویه، بریدن اعضای بدن، کتک زدن شدید و پرت کردن فرد روی خرده شیشه داغ، اجبار به طلاق، ۱۴ ساعت کار اجباری، اخاذی از خانواده ها و… صحبت کردند. که همه را تحت تاثیر قرار داده و بازتاب فراوانی در رسانه های جمعی خبری داشت.