مریم رجوی در حالیکه به دوره گردی در اروپا و برگزاری شو در اردوگاه این گروه در بیانهای آلبانی مشغول است، اعضای دربند این گروه در فکر پیدا کردن راهی برای فرار از جهنم رجوی ساخته هستند. قادر می گوید: گفتم یا در حین فرار می میرم و یا سالم به خانواده ام که بیش از 35 سال است آنان را ندیدم می رسم. و تنها با انگیزه رسیدن به خانواده ام هر سختی را به جان خریدم  و امید را در دلم زنده نگه داشتم.و نهایتا هم به خانواده ام در ایران رسیدم

براساس اخبار موثق دریافتی آقای قادر ارمکان موفق شد برای بار دوم از اردوگاه مجاهدین در آلبانی  فرار کرده و با موفقیت پای در خاک میهن بگذارد.

مریم رجوی در حالیکه به دوره گردی در اروپا و برگزاری شو در اردوگاه این گروه در بیانهای آلبانی مشغول است، اعضای دربند این گروه در فکر پیدا کردن راهی برای فرار از جهنم رجوی ساخته هستند.

قادر می گوید: گفتم یا در حین فرار می میرم و یا سالم به خانواده ام که بیش از ۳۵ سال است آنان را ندیدم می رسم. و تنها با انگیزه رسیدن به خانواده ام هر سختی را به جان خریدم  و امید را در دلم زنده نگه داشتم. و نهایتا هم به خانواده ام در ایران رسیدم

آقای قادر ارمکان می گوید:  پس از انتقال اعضای مجاهدین از عراق به آلبانی یکبار موفق به فرار شدم که متاسفانه توسط مامورین آلبانی دستگیر و تحت فشارهای سران فرقه به زندان منتقل شدم.  پس از مدتی از زندان آزاد شدم ولی همچنان بلاتکلیف و تحت نظارت گشتاپوهای رجوی در آلبانی بودم.

آنها بارها مرا تهدید کردند که مطالبی دروغی را با دستخط خودم بر علیه خانواده ام  و دیگران بنویسم. عوامل مجاهدین گفتند اگر تا ۲۰ روز آنهایی را که گفتیم ننویسی ترا خواهیم کشت. ولی من هرگز دست به قلم نبردم و هرگز شرافتم را نفروختم.

لحظات دیدار قادر با اعضای خانواده اش پس از ۳۵ سال دوری قابل وصف نیست و اینکه رجوی چگونه عده ای را کشت و عده ای را آواره کوهها و بیابانها کرد و خانواده های آنان را نیز قربانی وطن فروشی های خائنانه خویش ساخت.

تنها فرزند قادر ارمکان که حال خود دارای دو فرزند می باشد در حالیکه از دیدن پدرش هیجان زده  بود و اشک ذوق در چشمانشان حلقه زده بود گفت مطمئنا انتقام ۳۵ سال دوری و جور و ظلمی که فرقه رجوی در حق پدرم روا داشته را از وی خواهم گرفت.

اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

فرار قهرمانانه قادر ارمکان از البانی

فرار قهرمانانه قادر ارمکان از البانی

فرار قهرمانانه قادر ارمکان از آلبانی

لازم به توضیح است قادر در سال ۱۳۶۳ که برای دادوستد از مهاباد به شهر رمادی رفته بود توسط مامورین عراقی دستگیر و به زندان منتقل می شود.  قادر طی مدت اسارتش در زندانهای عراق بارها توسط مامورین عراقی مورد آزار و شکنجه قرار گرفت، بنحویکه دو پایش شکست و مدتها در بیمارستان بستری بود.

قادر ارمکان علیرغم اینکه نامش در لیست صلیب سرخ جهانی بعنوان اسیر ثبت بود ولی توسط مخابرات (اطلاعات) عراق به مجاهدین فروخته شد و عوامل مجاهدین وی را به قرارگاه اشرف انتقال دادند. مانع از بازگشت وی به ایران شدند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو