آیت الله رئیسی رئیس جمهور محبوب و مردمی به همراه جمعی از یاران در سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسید. یادشان گرامی و راهشان پر روهرو باد.

انا لله و انا الیه راجعون

رئیس جمهوری که با شهادت در تاریخ ماندگار شد.

آیت الله رئیسی رئیس جمهور محبوب و مردمی به همراه جمعی از یاران در سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسید. یادشان گرامی و راهشان پر روهرو باد.