“در کمپ اجازه هیچ نوع ارتباطی وجود ندارد. خانواده داشتن ممنوع است. خشونت حاکم است و زنان عقیم می شوند.”

سایت آلبانیایی تیرانا نیوز در گزارشی به نقل از مارگاریتا بالکو جزئیاتی از زندگی افراد در کمپ سازمان مجاهدین خلق را منتشر کرد. در این گزارش آمده است:

آنجا سکس ممنوع است چرا که خانواده داشتن حرام است. زنان را عقیم کرده اند.

مهندس مارگاریتا بالچو، طی یک مصاحبه تلویزیونی، جزئیات تکان دهنده ای از شرایط زندگی در کمپ مجاهدین خلق بیان کرد. او از خشونت حاکم بر کمپ گفت و از عقیم کردن زنان با عمل جراحی.

بالچو می گوید که افراد داخل اردوگاه مجاهدین خلق برای جنگ آموزش دیده اند.

«در کمپ اجازه هیچ نوع ارتباطی وجود ندارد. خانواده داشتن ممنوع است. خشونت حاکم است و زنان عقیم می شوند.»

این جوان ۲۸ ساله گفت: «با ترس به شوهرم حسن نگاه کردم.»