سردبیر و هیات تحریریه سایت راه نو فرا رسیدن نوروز 1399 را به همه هموطنان و ایرانیان در سراسر جهان تبریک گفته و ایام خوشی را برای آنان آرزو می کند.

مبارک بادت این سال و همه سال

 همایون بادت این روز و همه روز

در اوستا، کهن‌ترین کتاب ایرانیان، به جمشید و نوروز اشاره شده است. در این روایت؛ جم، دارای فره ایزدی بوده که به فرمان اهورامزدا به جنگ با اهریمن پرداخته که موجب خشکسالی و قحطی و نابودی خیر و برکت شده بود.

با نابودی اهریمن، وی بار دیگر شادمانی و خرمی و خیر و برکت را به مردم ارزانی داشته و هر درختی که خشک شده بود سبز شد و مردم آن روز را «نوروز» یا «روز نوین» خواندند و همگی به فرخندگی چنین روزی در تشتی جو کاشتند و این رسم برای ایرانیان جاودانه شد.

برخی گفته‌اند جمشید که در جهان سیر می‌کرد، هنگامی که به آذربایجان رسید، با تاج و تختی آراسته بر بلندای نقطه‌ای در مشرق جای گرفت و روشنایی آن تاج و تخت در هنگام طلوع خورشید چشم مردمان را خیره کرد. مردم آن روز را روز نو خواندند و جشن گرفتند و لفظ «شید» که در پهلوی به معنای شعاع است بر نام وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند و رسم نوروز جاودانه و پایدار شد.

بنابراین نوروز زیباترین جشن طبیعت است که با گذار از زمستان به بهار، امید و سرسبزی را به ارمغان می‌آورد؛ این جشن نماد اعتدال، آرامش، گرمی، روشنایی، فراوانی و طراوت است که خداوند بزرگ به انسان ارزانی می‌دارد. اعتدالی که ریشه در تحولات طبیعت و باورهای دین و احکام اسلام رحمانی دارد.

نوروز نماد صلح و آشتی است و نقطه مقابل تهاجم و خشونت است،

صلح خواسته ملت‌هایی است که به نوروز معتقدند. نوروز با خشونت طلبان و فرقه هایی که تاریک خانه های تاریخ سکونت گاه آنان است هیچ رابطه و بده و بستانی ندارد.

نوروز جشن نو شدن زندگی و پاکیزگی در همه ابعاد از خانه گرفته تا تجدید حیات جان و تن انسان ها است، جشنی که فراتر از یک روز شاد و با نشاط به گشودن فصل تازه زندگی ما دلالت دارد.

در مقابل اما، اهریمنانی که هر لحظه بر طبل خشونت، نابودی نوع انسان می کوبند هرگز نوروز و طبیعت زیبای خداوندی را حس نخواهندکرد.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگر، به امیدی نیاز دارد که در پرتو آن، محبت، عشق و صمیمیت را ارج نهاده و کشورها را به جای تقابل، به تعامل دعوت نماید؛

چرا که ملت‌ها با تمسک به امید، صلح و آرامش می‌توانند در پرتو اتحاد و تعامل با یکدیگر، با چهره زشت و ناپسند برآمده از کج فهمی از دین و افراط‌ گرایی که حاصل آن تروریسم است، مقابله نمایند.

سردبیر و هیات تحریریه سایت راه نو فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۹ را به همه هموطنان و ایرانیان در سراسر جهان تبریک گفته و ایام خوشی را برای آنان آرزو می کند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو