آینده سیاسی جهان و منطقه آبستن تحولات زیادی است. مسلما وضعیت بلاتکلیفی حاکم بر اعضای گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی متاثر از نقش پاسیو ارگانهای بین المللی حقوق بشری و مماشات دولت مردان آلبانی با فرقه رجوی در این کشور است. البته این وضعیت هم زیاد دوام نخواهد آورد و اردوگاه این فرقه در آلبانی نیز مثل قرارگاه اشرف در عراق بزودی فرو خواهد ریخت.

در روزهای اخیر آقای مهدی پالیده میهمان انجمن نجات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه بود. ایشان در گفتگو با مسئول دفتر انجمن نجات، ضمن تبریک عید نوروز پیگیر وضعیت برادرش آقای ایوب پالیده شد که سالهاست در اسارت فرقه رجوی در اردوگاه این فرقه در کشور آلبانی بسر می برد.

آقای مهدی پالیده گفت:  علیرغم انبوه نامه نگاری به ارگانهای بین المللی و حقوق بشری و مقامات دولت آلبانی هنوز رهبران مجاهدین مانع از ایجاد هرگونه ارتباط برادرم ایوب با من و سایر اعضای خانواده می شوند. و علیرغم شعارهای فریبنده  رهبران مجاهدین در مورد دموکراسی و آزادی، اعضای این گروه همچنان در قرنطینه غیر انسانی بسر می برند و برقراری ارتباط با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان به یک رویا و آرزو تبدیل شده است.

آقای مهدی پالیده خواست انجمن نجات همچنان صدای خانواده ها دردمند در رساندن پیام آنها به عزیزانشان در اردوگاه این فرقه در آلبانی باشد تا شاید روزی برادرش ایشان نیز بتواند آزادانه با آنها ارتباط برقرار کند.

در پایان این دیدار مسئول انجمن نجات نیز گفت؛ بدیهی است اولین و آخرین ترس رجوی از اعضای گرفتار در فرقه قرون وسطایی مجاهدین ایجاد ارتباط آنان با خانواده هایشان در آلبانی است. لذا هرچه که رنگ و بوی زندگی، انسانیت  و خانواده را می دهد رجوی از آن بیزار و فراری  است.

ایشان ادامه دادند؛ امیدواری و انگیزه بالای خانواده ها برای ایجاد رابطه با عزیزانشان در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی گام های ما را نیز در این مسیر استوارتر و انرژی هایمان را صدچندان می کند.

اما در ورای همه اینها، اکنون آنچه که درد بی درمان مجاهدین است اینکه؛ آفتاب رهبران این فرقه بر لب بام است و آرزوهایشان زودتر از خودشان در خاک دفن شده است.

آینده سیاسی جهان و منطقه آبستن تحولات زیادی است. مسلما وضعیت بلاتکلیفی حاکم بر اعضای گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی متاثر از نقش پاسیو ارگانهای بین المللی حقوق بشری و مماشات دولت مردان آلبانی با فرقه رجوی در این کشور است. البته این وضعیت هم زیاد دوام نخواهد آورد و اردوگاه این فرقه در آلبانی نیز مثل قرارگاه اشرف در عراق بزودی فرو خواهد ریخت.

آقای مهدی پالیده از برادرش ایوب خواست با شماره تلفن ۰۹۳۸۲۶۵۱۱۹۱ تماس گرفته و با خانواده اش صحبت کند.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو