فریبکاری، وطن فروشی، جنایت و شقاوت پیشگی از خصوصیات بارز گروه تروریستی مجاهدین با ماهیت فرقه ای است. و خانواده تنها نهادی است که در نزد رهبران مجاهدین هیچ جایگاهی نداشته و حتی دشمن نیز محسوب می شود.

در روزهای اخیر آقای مجید شخصی زاده به همراه خانواده خود در دفتر انجمن نجات ارومیه حضور یافت و با مسئول این دفتر به گفتگو پرداخت. ایشان ضمن تبریک عید و تجدید دیدار با مسئول این دفتر بار دیگر خواهان پیگیری وضعیت برادرش رسول، کولبری که ۴۲ سال پیش توسط مجاهدین در مناطق مرزی عراق دزدیده شد، گردید.

ایشان ضمن بیزاری از فرقه رجوی بخاطر شرایط سخت تحمیل شده روحی و روانی بر اعضای این فرقه در آلبانی خواست صدای او و خانواده شان به گوش ارگانهای حقوق بشری و بین المللی بویژه مقامات دولت آلبانی رسانده شده و شرایطی فراهم شود تا آنها بتوانند صدای برادرشان را بشوند.

آقای مجید شخصی زاده خطاب به دولت آلبانی می گویند؛ شما در قبال جان فرزندان ما مسئول هستید. باید شرایطی را فراهم کنید تا ما خانواده ها بتوانیم بدون هرگونه مانعی با عزیزانمان در کشور شما ارتباط برقرار کنیم و حتی آنان را ببنیم. ولی متاسفانه اوضاع به گونه دیگر است و رهبران مجاهدین با دست باز در کشور شما می توانند هر کار ضد انسانی در حق عزیران ما روا دارند.

در این دیدار مسئول انجمن نجات استان گفت؛ فریبکاری، وطن فروشی، جنایت و شقاوت پیشگی از خصوصیات بارز گروه تروریستی مجاهدین با ماهیت فرقه ای است. و خانواده تنها نهادی است که در نزد رهبران مجاهدین هیچ جایگاهی نداشته و حتی دشمن نیز محسوب می شود.

بنابراین با این دیدگاه ضد انسانی و افراطی، اعضای مجاهدین نیز صرفا ابزاری برای پیشبرد اهداف سران فرقه که در خدمت سرویس های اطلاعاتی هستند می باشند.

در پایان این دیدار مسئول انجمن نجات قول داد به هر طریق ممکن صدای آنان را به گوش مقامات دولت آلبانی و ارگانهای بین المللی برساند. تا شاید شرایطی برای ایجاد ارتباط و دیدار خانواده شخصی زاده با برادرشان رسول در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی فراهم شود.

در پایان این دیدار آقای مجید شخصی زاده از برادرش رسول خواست با شماره تلفن ۹۱۴۶۰۳۳۹۹۶ تماس بگیرد.

  • نویسنده : علی صدر
  • منبع خبر : سایت راه نو