ارجاع پرونده جنایات رجوی به دادگاه بین المللی لاهه بعد از چهل سال، و سکوت معنادار مجاهدین، یک ضربه سنگین بر پیکره فرتوت این گروه تروریست، و تمامی تبلیغات شان، در روزهای اخیر است که تلاش می شود این جنس بُنجل و فاسد، توسط حامیان غربی شان در زرورق «آلترناتیو» به ایرانیان عرضه شود.

روز شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ گردهمایی سالانه گروه تروریستی مجاهدین، با صحنه گردانی مریم رجوی، و حامیان ضد ایرانی غربی شان برگزار گردید.

سیرک مجاهدین در فضای مجازی را صرفا می توان نمایشی از  دشمنی های غرب در مقابل ایران تجزیه و تحلیل کرد. هرچند مریم رجوی دلقک مجاهدین، بخواهد با ادا اطوار های مضحک، گروه تروریستی مجاهدین را بعنوان آلترناتیو به مخاطبان پولی و غیر ایرانی اش معرفی کند.

رهبران مجاهدین خود بخوبی می دانند واقعیت آنها نه آن چیزی است که در سالن های نمایش و پر زرق و برق اروپایی نمایش داده می شود بلکه اردوگاه محصور شده این گروه با سالمندانی پیر و بیمار در حاشیه شهر تیرانا است که بخوبی ماهیت پلید و جنایتکارانه  آنان طی چهل سال گذشته در حق مردم ایران را به تصویر می کشد.

مجاهدین سعی کردند با این خیمه شب یازی نگاه ها را بسوی خود جلب کنند، اما هیچ جایگایی نزد مردم ایران ندارند. آنها صرفا یک ابزار و وسیله برای تحت فشار قراردادن ایران برای تسلیم شدن در قبال خواسته های غرب است.

بنابراین این نمایش نه از بابت نقش  مجاهدین در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران بلکه از بابت دشمنی های غرب بر علیه مردم و دولت ایران در چند بند زیر قابل تامل و بررسی است.

تاکید بر این نکته مهم است که این گردهمایی در قدم اول نه از بابت نقش  مجاهدین در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران بلکه از بابت دشمنی های غرب بر علیه مردم و دولت ایران قابل تامل و بررسی است. ذیلا برخی نکات  آورده می شود

۱ – حضور مقامات ارشد آمریکایی در گردهمایی مجازی و آنلاین مجاهدین بیانگر واهی بودن ادعای رویکرد تعاملی دولت جدید آمریکا در قبال مردم ایران است. و این دلیلی روشن بر بی اعتمادی  مردم نسبت به آمریکاست.

۲ –  سیاست‌مداران غربی با حضور در اینگونه گردهمایی ها سعی دارند مجاهدین را نماینده ملت ایران معرفی کنند.  در حالیکه ناکامی آنان در  سناریوی تحریم انتخابات، و ارجاع پرونده جنایات رجوی به دادگاه بین المللی لاهه توسط جمعی از رها یافته گان از این فرقه، بخوبی جدا بودن مسیر مردم از گروه تروریستی مجاهدین  را نشان می دهد.

۳ – حضور مقامات غربی در نمایش مجاهدین، سندی دیگر بر دروغ بودن ادعای مبارزه با تروریسم و دروغ بودن ادعاهای حقوق بشری آنان  است.

۴ – برگزاری این نشست را می‌توان حلقه‌ای از زنجیره توهمات غربی‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت رسیدن به زیاده‌خواهی‌هایشان در مذاکرات وین دانست که  اراده‌ای برای تصمیم گرفتن ندارند.

۵ –   نشست مذکور را می‌توان گردهمایی عاملان نسل‌کشی دانست که با نقاب ادعای نجات ملت ایران، نمی‌توانند چهره اصلی خویش را پنهان سازند. آنان همچنان به عنوان یک گروه تروریستی و فرقه ای در ایران و جهان شناخته شده اند.

۶ – بیرون آمدن خواسته های غربی ها نظیر؛ «جمهوری دمکراتیک، جدایی دین از دولت، خودمختاری ملیت‌ها ، ایران غیراتمی و . . .!!! » از حنجره مریم رجوی نه مردم ایران را فریب خواهد داد و نه  تغییری در ماهیت این گروه  تروریستی و فرقه ای ضد ایرانی ایجاد خواهد کرد.

۷ –  ارجاع پرونده جنایات رجوی به دادگاه بین المللی لاهه بعد از چهل سال، و سکوت معنادار مجاهدین،  یک ضربه سنگین بر پیکره  فرتوت این گروه تروریست، و  تمامی تبلیغات شان، در روزهای اخیر است که تلاش می شود این جنس بُنجل و فاسد، توسط حامیان غربی شان در زرورق «آلترناتیو» به ایرانیان عرضه شود.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو