با توجه به اینکه نام «مریم رجوی» با هشتگ به یاد ماندنی ایرانیان شرافتمند سوخت و نابود شد، آنها چاره ای نداشتند جز اینکه به ترفندهای خنده دار دیگری مثل « سایت مجاهد در ترند جستجوی شرکت گوگل قرار گرفت» یا «حمله سنگین و گسترده سایبری رژیم به سایت مجاهد و سیمای آزادی در هم شکسته شد» متوصل شوند.

پوشش زنده گردهمایی ۲۷ تیر ماه مجاهدین توسط شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» نقطه عطفی در حمایت صریح و آشکار شیخ عرب از گروه بدنام و دست چندم  مجاهدین بشمار می رود.

اما خیلی زود هلهله های شادی مریم رجوی که در سالن اردوگاه این گروه در آلبانی طنین انداز بود، فروکش کرد. چرا که ایرانیان شریف و کاربران فضای مجازی در عرض ۲۴ ساعت با هشتگی که ترند جهانی شد  به استقبال حرف‌های او رفتند. بنحویکه شبکه «ایران اینترنشنال» حامی تبلیغاتی این گروه هم برای اینکه از نفرت و تحریم مخاطبان ایرانی خود در امان بماند به این واقعیت تلخ اعتراف و آنرا در یکی از بخش های خبری خود پخش و برجسته کرد.

بدین ترتیب جمعه سیاه مجاهدین در تاریخ ۲۷ تیر ۹۹ رقم خورد و تمامی فعالیت های تبلیغاتی این گروه را نقش بر آب کرد.

اکنون یک هفته از شکست نمایش تبلیغاتی مجاهدین در کشور آلبانی که هزینه سنگینی هم بر روی دست حامیان و پشتیبانان عربی این گروه بر جای گذاشت، می گذرد. اما  رجوی همچنان بدنبال چاره جویی برای جبران این شکست فضاحت بار است.

با توجه به اینکه نام «مریم رجوی» با هشتگ به یاد ماندنی ایرانیان شرافتمند سوخت و نابود شد، آنها چاره ای نداشتند جز اینکه به ترفندهای  خنده دار  دیگری  مثل « سایت مجاهد در ترند جستجوی شرکت گوگل قرار گرفت» یا «حمله سنگین و گسترده سایبری رژیم به سایت مجاهد و سیمای آزادی در هم شکسته شد» متوصل شوند.

در ورای همه اینها باید به رجوی گفت؛ فاصله توهم تا واقعیت فاصله چندانی نیست. واقعیت همان هشتگی است که ایرانیان شریف در ۲۷ تیر ۹۹ جمعه سیاه را برای شما آفریدند و کارنامه خیانت و جنایت بیش از چهل ساله تان را به صورت نمادین در دیدگان جهانیان و البته خود شما قرار دادند.

توهم هم همان تخلیات شماست که در کارخانه بافندگی تان در آلبانی سرهمبندی می شود.

سالهاست که تلویزیون شیطان منظر شما تحت عنوان «سیمای آزادی» برنامه پخش می کند و هیچ پارازیتی هم روی آن وجود ندارد ولی هرگز با اقبال مردمی مواجه نبوده است.

نخبگان مردم ایران نیازی به حمله سایبری به سایت و یا سیمای شیطان منظر شما ندارند. چرا که شما سالهاست با فعالیت های تروریستی و ضد ایرانی  و وطن فروشانه خود از جغرافیای سیاسی و اجتماعی  ایران حذف شده اید.

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو