آمیزه مهلک نادانی، ، بی ثباتی عاطفی و شخصیتی، فاسد الاخلاق بودن، عوام فریبی، خودمداری و البته انتقام جویی، رجوی را تنها در مقام یک رهبر نامتعارف در راس سازمانی قرار داده است که اکنون این گروه با یک فاجعه هویتی و انسانی، بعنوان بزرگترین فرقه خطرناک در سطح جهان شناخته شود.

تجربه چهاردهه اخیر نشان می‌دهد جریان تروریستی «مجاهدین»  از هر دستاویزی برای نمایش لجبازی و خصومت با مردم ایران استفاده می‌کنند.

دستاویز جدید فرقه رجوی: رعایت آداب خاکسپاری درگذشتگان کرونایی غیر شرعی است!

الان چند وقتی است که ویروس منحوسی به نام کرونا که ناخوانده قدم به ایران گذاشت قربانی می گیرد. پیک غم شد و حضورش بهار را برای بسیاری از خانواده ها به پائیز بدل کرد. و باعث شد تعدادی از هموطنانمان با رخت سیاه به استقبال نوروز بروند.

این روزها اگر به چهره بازماندگان قربانیان ویروس کرونا نگاه کنیم، گرچه غم فقدان عزیزانشان پیداست ولی در دل هایشان آرامشی هویداست و راز آن نیز در بدرقه خوب آنها که در اثر ویروس کرونا فوت شده اند نهفته است.

با فتوای رهبر انقلاب و تصریح مراجع دینی و پیگیری فراوان طلبه های داوطلب در کمیته «تجهیز و تدفین فوت شدگان گرونا» که عاقبت ، امکان غسل شرعی را برای این عزیزان از دست رفته فراهم کرد باعث شد دغدغه بزرگ خانواده هایی که عزیزانشان در اثر ویروس کرونا فوت کرده اند به آرامشی عمیق تبدیل شود. لذا آنها در همه جا از ارادت قلبی شان به این «فرشته های نجات» می گویند.

اما بشنوید از مردک ابله کوتوله مفقودالاثر جریان تروریستی «مجاهدین»، «مسعود رجوی» که در توهمات خیالی اش تلاش می کند با عوام فریبی تمام پای در جای بزرگان دین  گذاشته، ردای «فقیه» بر تن ناپاکش کرده و دفن درگذشتگان با ویروس کرونا با رعایت آداب را غیر شرعی بخواند!

تجربه چهاردهه اخیر نشان می‌دهد جریان تروریستی «مجاهدین»  از هر دستاویزی برای نمایش لجبازی و خصومت با مردم ایران استفاده می‌کنند.

در همین راستا جریان تروریستی «مجاهدین» پیامی منتسب به «مسعود رجوی» رهبر مفقودالاثر این گروه را منتشر کرد و عمل به این توصیه را غیر شرعی خواند!

در بیانیه منسوب به «مسعود رجوی» از قول وی چنین «فتوا»  داده شده است که در شرایط فعلی التزام به آداب تدفین به ‌منزله همکاری با آخوندهاست!

لازم به ذکر است این تنها عمل غیر شرعی از جانب  فرقه رجوی نیست. چرا که «مجاهدین» همواره از اعتقادات اسلامی بعنوان پوششی برای جنایات چندین دهه گذشته شان سؤاستفاده کرده و سابقه ننگینی در عدم تقید به شریعت و مذهب را دارند؛ از قتل‌های متعدد در پیش و پس از انقلاب گرفته تا ازدواج نامشروع سازمانی با زنان شوهردار، خیانت به کشور، کشتار و شکنجه و ترور، همکاری با صدام ، آمریکا ، اسرائیل ، سعودی ها و . . .

اکنون نیز این مردک بدنام از مردم مسلمان ایران می‌خواهد که رفتگان خود را صرفا به ‌دلیل ابتلا به یک بیماری مسری، از برگزاری تشریفات شرعی محروم کرده و به چال کردن آنان بسنده نمایند!

نتیجه اینکه رجوی بطور بنیادین  اگر حتی زنده باشد – از نظر فکری، اخلاقی، خلق و خوی فردی و روحی و روانی در جایگاهی نیست که بتواند در چارچوب های تعریف شده در لباس یک «فقیه» و یا حتی یک «رهبر سیاسی» دست چندم ظاهر شود.

آمیزه مهلک نادانی، بی ثباتی عاطفی و شخصیتی، فاسد الاخلاق بودن، عوام فریبی، خودمداری و البته انتقام جویی، رجوی را تنها در مقام یک رهبر نامتعارف در راس سازمانی قرار داده است که اکنون این گروه با یک فاجعه هویتی و انسانی، بعنوان بزرگترین فرقه خطرناک در سطح جهان شناخته شود.