به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی راه نو، مسئول انجمن نجات استان آذربایجان غربی در پیامی خطاب به سران فرقه رجوی به یاوه سرایی ها و توهین های این گروه نسبت به خانواده های دردمند پاسخ گفت.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی راه نو، مسئول انجمن نجات استان آذربایجان غربی در پیامی خطاب به یاوه گویی های سران فرقه رجوی گفت:

اولا – غلط کردی، ۸۰۰۰ امضا نیست، بلکه نزدیک به ۱۱۰۰۰ امضاء و حمایت های جهانی از خانواده های دردمند برای درخواست ویزا از کشور آلبانی است.

ثانیا – دور نیست روزی که زندانتان در آلبانی بدست همین اعضای دربند و خانواده هایشان بر سرتان خراب شود.

ثالثا – قرار دادن مادران اسیر در مقابل پدران و فرزندان رها یافته یک عمل ضد انسانی و انتقام گیری کثیف است.

رابعا – ادامه حیات ننگین تان چه با کرونا و چه بی کرونا تنها در مسیر مخفیگاهتان تا قبرستان آلبانی رقم خورده است.

خامسا – جای وطن فروشان و پس مانده های صدام ایران نیست. جسم ناپاکتان در همان بیابانهای آلبانی طعمه کفتارها خواهد شد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : سایت راه نو